Gedichten

Van Cauwelaert, August. Gedichten. Een keur uit het volledig dichtwerk samengesteld en van een nawoord voorzien door Albert Westerlinck. Brussel – Amsterdam: Elsevier, 1955. 89 pages. 1 Volume. [First Edition]. Printed in 450 copies. This is copy 408. 14 cm. x 22,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

9,50

In stock

Product ID: 4115 SKU: SKU-0866 Category:

Nederlands:

August Van Cauwelaert (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 31 december 1885 — Antwerpen, 4 juli 1945) was een Vlaams dichter, advocaat en rechter. Zijn werk werd sterk beïnvloed door Guido Gezelle en Karel van de Woestijne. Zijn bundel Liederen van droom en daad uit 1918 is een poëtische weergave van de oorlogsjaren. Latere bundels zoals Het licht achter de heuvel uit 1929 tonen een sterke religieuze inspiratie. Vanaf 1932 was Van Cauwelaert hoofdredacteur van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

August Van Cauwelaert maakte deel uit van de uitgebreide familie Van Cauwelaert, met wortels in Denderwindeke. Hij was de jongere broer van Frans Van Cauwelaert, een bekende politicus en staatsman. August was getrouwd met Marie de Vriendt, dochter van kunstschilder en Gelijkheidswet-pionier Juliaan De Vriendt, en had twee dochters. Een van zijn beste vrienden was de schrijver Ernest Claes.

Deze bundel, samengesteld en van een nawoord voorzien door Albert Westerlinck, biedt een zorgvuldig geselecteerde verzameling van Van Cauwelaerts volledige dichtwerk, waarmee een breed beeld van zijn poëtische ontwikkeling en de thema’s die hem bezighielden wordt geschetst.

English:

August Van Cauwelaert (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, December 31, 1885 – Antwerp, July 4, 1945) was a Flemish poet, lawyer, and judge. His work was greatly influenced by Guido Gezelle and Karel van de Woestijne. His collection Liederen van droom en daad from 1918 is a poetic depiction of the war years. Later collections such as Het licht achter de heuvel from 1929 show a strong religious inspiration. From 1932, Van Cauwelaert served as editor-in-chief of the magazine Dietsche Warande en Belfort.

August Van Cauwelaert was part of the extensive Van Cauwelaert family, with roots in Denderwindeke. He was the younger brother of Frans Van Cauwelaert, a well-known politician and statesman. August was married to Marie de Vriendt, daughter of the painter and Equality Law pioneer Juliaan De Vriendt, and had two daughters. One of his best friends was the writer Ernest Claes.

This collection, compiled and provided with an afterword by Albert Westerlinck, offers a carefully selected compilation of Van Cauwelaert’s complete poetic works, providing a broad picture of his poetic development and the themes that preoccupied him.

Dimensions 22,5 × 14 cm