Een passende verzameling onwil

Kotte, Wouter. Een passende verzameling onwil. Hilversum: De Schutting Pers, 1981. 60 pages. 1 Volume. [First Edition]. 14 cm. x 20,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9062975089

7,50

In stock

Product ID: 6604 SKU: SKU-0367 Category:

Nederlands:

Wouter Kotte (Arnhem, 30 december 1933 – Düsseldorf, 8 december 1998) was een Nederlands dichter en museumdirecteur. Hij verwierf bekendheid als publicist en als directeur van het Museum Hedendaagse Kunst-Utrecht in Utrecht.

Een passende verzameling onwil is een poëziebundel die de conflicten en spanningen binnen het menselijke bestaan onderzoekt. De bundel werd voor het eerst uitgegeven door De Schutting Pers in Hilversum in 1981. Kotte’s gedichten in deze collectie zijn scherp en introspectief, vaak met een kritische blik op de samenleving en de menselijke natuur.

Zijn werk kenmerkt zich door een sterke focus op de parallellen tussen denken en uitbeelden, wat resulteert in gedichten die niet alleen talig maar ook visueel prikkelend zijn. Naast poëzie creëerde Kotte ook beeldende collages en werken in gemengde techniek op papier, wat zijn literaire werk een multidimensionale diepgang geeft.

Na zijn pensionering verhuisde Kotte naar Düsseldorf, waar hij zich volledig op zijn poëzie concentreerde, vanaf dat moment voornamelijk in het Duits. Zijn werk bleef echter doordrenkt met de thema’s en stijlkenmerken die zijn vroege poëzie markeerden.

English:

Wouter Kotte (Arnhem, December 30, 1933 – Düsseldorf, December 8, 1998) was a Dutch poet and museum director. He gained recognition as a publicist and as the director of the Museum of Contemporary Art Utrecht in Utrecht.

Een passende verzameling onwil (A Suitable Collection of Unwillingness) is a poetry collection that explores the conflicts and tensions within human existence. The collection was first published by De Schutting Pers in Hilversum in 1981. Kotte’s poems in this collection are sharp and introspective, often taking a critical look at society and human nature.

His work is characterized by a strong focus on the parallels between thought and imagery, resulting in poems that are not only linguistically but also visually stimulating. In addition to poetry, Kotte created visual collages and mixed media works on paper, giving his literary work a multidimensional depth.

After his retirement, Kotte moved to Düsseldorf, where he fully focused on his poetry, from then on primarily in German. However, his work remained imbued with the themes and stylistic features that marked his early poetry.

Dimensions 20,5 × 14 cm
isbn10

9062975089