De witte binnenkant

Lasoen, Patrica. De witte binnenkant. 1980-1982. Antwerpen: Manteau, 1985. 38 pages. 1 Volume. First Edition. 13 cm. x 21,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9022309908

isbn13: 9789022309902

7,00

In stock

Product ID: 6573 SKU: SKU-0258 Category:

Nederlands:

Een gave, zeer mooi getoonzette bundel gedichten van een in ons land sterk ondergewaardeerde Vlaamse dichteres. De gedichten in “De witte binnenkant” hebben een pessimistische ondertoon en vormen een thematische en taalkundige eenheid. Patricia Lasoen beschrijft op verstaanbare en intelligente wijze haar (weemoedige) gevoelens, zonder ook maar even sentimenteel te worden. Deze mooie, gedempte poëzie wordt aanbevolen voor liefhebbers van doordachte en gevoelige dichtkunst.

De bundel is geschreven tussen 1980 en 1982 en toont een diepgaande introspectie en reflectie over het leven, liefde, verlies en de menselijke conditie. Lasoen’s poëzie is doordrenkt met een melancholie die haar persoonlijke ervaringen en observaties van de wereld om haar heen weerspiegelt. Haar gebruik van taal is precies en delicaat, met een verfijnde muzikaliteit die de emotionele lading van haar gedichten versterkt.

De gedichten in deze bundel variëren van korte, krachtige verzen tot langere, meer verhalende gedichten. Ze behandelt thema’s zoals de vergankelijkheid van het leven, de zoektocht naar betekenis en de complexiteit van menselijke relaties. Ondanks de vaak sombere toon, biedt Lasoen ook momenten van hoop en schoonheid, wat de lezer een diepere waardering geeft voor de nuances van het menselijk bestaan.

“De witte binnenkant” is een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse poëzie en bevestigt Patricia Lasoen als een dichteres van groot talent en gevoeligheid. Haar werk nodigt uit tot herhaaldelijk lezen en biedt steeds nieuwe inzichten bij elke lezing.

English:

A flawless, beautifully composed collection of poems by a highly underrated Flemish poetess in our country. The poems in “De witte binnenkant” have a pessimistic undertone and form a thematic and linguistic unity. Patricia Lasoen describes her (melancholic) feelings in an understandable and intelligent manner, without becoming sentimental. This beautiful, subdued poetry is recommended for lovers of thoughtful and sensitive verse.

Written between 1980 and 1982, the collection showcases deep introspection and reflection on life, love, loss, and the human condition. Lasoen’s poetry is infused with a melancholy that reflects her personal experiences and observations of the world around her. Her use of language is precise and delicate, with a refined musicality that enhances the emotional weight of her poems.

The poems in this collection range from short, powerful verses to longer, more narrative pieces. She explores themes such as the transience of life, the search for meaning, and the complexity of human relationships. Despite the often somber tone, Lasoen also offers moments of hope and beauty, giving the reader a deeper appreciation for the nuances of the human experience.

“De witte binnenkant” is an important contribution to Flemish poetry, affirming Patricia Lasoen as a poet of great talent and sensitivity. Her work invites repeated reading and offers new insights with each reading.

Dimensions 21,5 × 13 cm
isbn10

9022309908

isbn13

9789022309902