De morgen van het wit verdriet

Rommens, Dirk. De morgen van het wit verdriet. Gent: Yang Poëziereeks, 1988. Printed by Vita, Zingem. 54 pages. 1 Volume. Series: Yang Poëziereeks. [First Edition]. 12  x 20  Softcover. Sewn binding. Signatures: With a dedication and signature by the author. Condition: Fine.

8,00

In stock

Product ID: 6587 SKU: SKU-0294 Category:

Nederlands:

Dirk Rommens. De morgen van het wit verdriet. Gent: Yang Poëziereeks, 1988. 54 pagina’s. Eerste Editie. 12 x 20 cm. Conditie: Uitstekend. Softcover met genaaide binding. Signatures: Met een opdracht en handtekening van de auteur.

De morgen van het wit verdriet, de nieuwe bundel van Dirk Rommens (Moen 1949), opent met de cyclus De vrouw, waarin de dichter zijn aanhankelijkheid aan dit wezen veelzijdig verzinnebeeldt. Daarna volgen de cycli De dag gaat ons voorbij, Het witte verdriet en De nachten, die in feite één geheel vormen en waarin de dood van de vader centraal staat. In beurtelings schokkende en vertederende lyrische beelden wordt “het geheim van de dood” omsingeld – niet met de intentie het uiteindelijk te ontsluieren, maar er daarentegen volmondig te leren mee leven. Zowel levenslang beklijvende als (schijnbaar) onbeduidende indrukken vloeien er door de tover van de poëtische taal in elkander over. Onder Dirk Rommens’ hand groeit elke versregel uit tot een genadeloze confrontatie met de eigen identiteit.

English:

Dirk Rommens. De morgen van het wit verdriet (The Morning of White Sorrow). Gent: Yang Poëziereeks, 1988. 54 pages. First Edition. 12 x 20 cm. Condition: Fine. Softcover with sewn binding. Signatures: With a dedication and signature by the author.

The Morning of White Sorrow, the new collection by Dirk Rommens (Moen 1949), opens with the cycle The Woman, in which the poet multifacetedly embodies his attachment to this being. Following this are the cycles The Day Passes Us By, The White Sorrow, and The Nights, which in fact form a single entity centered around the death of the father. In alternately shocking and tender lyrical images, “the secret of death” is encircled – not with the intention of ultimately unveiling it, but rather to fully learn to live with it. Both lifelong gripping and (seemingly) insignificant impressions flow into each other through the magic of poetic language. Under Dirk Rommens’ hand, each line of verse grows into a relentless confrontation with one’s own identity.

Dimensions 20 × 12 cm