Kaap Hoorn

Coloane, Francisco. [Translated by Noorman, Jelle]. Kaap Hoorn. (Original Title: Cabo de Hornos). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1996. 189 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 21 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025406475

isbn13: 9789025406479

4,50

In stock

Product ID: 7566 SKU: SKU-0629 Category:

Nederlands:

In deze 14 verhalen staat het onherbergzame meest zuidelijke gebied van Chili centraal. Een gebied waar mens en dier op elkaar zijn aangewezen om in het barre klimaat te kunnen overleven. In zijn pure, sobere stijl schetst Francisco Coloane de harde strijd om het bestaan, waarbij de natuur, soms meedogenloos, soms huiveringwekkend mooi, de hoofdrol speelt.

Deze veertien verhalen draaien om de westkust van Vuurland, Kaap Hoorn, en de eilanden voorbij het meest zuidelijke punt van Chili. Dat gebied wordt bewoond door zwijgzame robbenjagers en herders wier ‘hart gepantserd is als een gebalde vuist’. Coloane beschrijft de harde, dagelijkse strijd om het bestaan van de Vuurlandbewoners met een al even gepantserde melancholie: in korte, droge zinnen die evenwel de verborgen passie van deze ruwe mensen met zeldzame kracht overbrengen. Merkwaardige tirannen proberen deze gebieden hun wil op te dringen, maar mislukken uiteindelijk, en heldendaden worden zonder misbaar gepleegd door eenvoudige mensen die het verleerd zijn hun gedachten te uiten door hun maandenlange isolement in de woeste natuur. Na het lezen van deze bundel zal de avontuurlijke lezer dadelijk zin hebben om Vuurland te bezoeken, maar hij moet oppassen dat hij niet teleurgesteld wordt: deze bundel werd in 1941 voor het eerst gepubliceerd. Is dat de reden waarom hij die ‘ongerepte kwaliteit’ bezit? Een bundel voor avontuurlijk aangelegde lezers en ‘leunstoelreizigers’.

Francisco Coloane (1910-2002) was een Chileense schrijver, bekend om zijn verhalen over het zuidelijke deel van Chili en de strijd van de mens tegen de natuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sobere, krachtige stijl en een diepgaande verbondenheid met de ruige landschappen en de mensen die er wonen.

English:

These 14 stories focus on the inhospitable southernmost region of Chile. A place where humans and animals rely on each other to survive in the harsh climate. In his pure, sober style, Francisco Coloane depicts the harsh struggle for existence, where nature, sometimes ruthless, sometimes breathtakingly beautiful, takes center stage.

These fourteen stories revolve around the west coast of Tierra del Fuego, Cape Horn, and the islands beyond the southernmost point of Chile. This area is inhabited by taciturn seal hunters and shepherds whose ‘hearts are armored like a clenched fist.’ Coloane describes the harsh daily struggle for existence of the inhabitants of Tierra del Fuego with an equally armored melancholy: in short, dry sentences that nonetheless convey the hidden passion of these rough people with rare strength. Strange tyrants try to impose their will on these areas but ultimately fail, and heroic deeds are performed without fuss by simple people who have forgotten how to express their thoughts due to their months-long isolation in the wild nature. After reading this collection, the adventurous reader will immediately want to visit Tierra del Fuego, but they should be careful not to be disappointed: this collection was first published in 1941. Is that the reason why it possesses that ‘pristine quality’? A collection for adventurous readers and ‘armchair travelers.’

Francisco Coloane (1910-2002) was a Chilean writer known for his stories about the southern part of Chile and the struggle of humans against nature. His work is characterized by a sober, powerful style and a deep connection with the rugged landscapes and the people who live there.

Dimensions 21 × 13,5 cm
isbn10

9025406475

isbn13

9789025406479