Onder de levenden

Gorjkij, Maksim – Gorki, Maksim. Onder de levenden. Verhalen. Arnhem: Van Lochum Slaterus, MCMLIII [1953]. 189 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 18 cm. x 24 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

12,50

In stock

Product ID: 7583 SKU: SKU-2198 Category:

Nederlands:

Onder de levenden. Verhalen is de eerste Nederlandse taaluitgave van Gorjkij’s verhalen, gepubliceerd in 1953 door Van Lochum Slaterus in Arnhem. Deze bundel bevat een selectie uit Gorjkij’s rijke verzameling vertellingen, die in de originele uitgaven vele delen beslaan. De titel “Onder de levenden” is gekozen om de voornaamste karaktertrek van deze verhalen uit te drukken: een sprankelende natuurlijke vitaliteit. Deze vitaliteit is niet alleen van temperament, maar ook van hoofd en hart. Gorjkij heeft een diepe verbondenheid met de natuur en een open hart voor zijn medemensen. Zijn begrip en warme gevoel voor de mensen met wie hij in aanraking komt, zowel op zijn zwerftochten als in zijn werk, zijn spontaan en positief. Deze verhalen behoren tot het onvervreemdbaar bezit van de gehele mensheid. De pentekeningen van mevrouw El. de Roode slagen erin dit vitale karakter van Gorjkij’s vertelkunst volledig tot zijn recht te laten komen.

Maksim Gorjkij (1868-1936), geboren als Aleksej Maksimovitsj Pesjkov, was een prominente Russische en Sovjet-schrijver en socialistisch realistisch auteur. Zijn werken staan bekend om hun scherpe sociale kritiek en diepe medeleven voor de onderdrukten. Gorjkij’s verhalen en romans zijn doorspekt met thema’s van strijd, overleving en de kracht van de menselijke geest. Hij was ook een politiek activist en een belangrijke figuur in de Russische revolutie. Zijn invloed op de literatuur en cultuur van de 20e eeuw is onmiskenbaar, en zijn werken blijven wereldwijd gelezen en gewaardeerd.

English:

Onder de levenden. Verhalen (Among the Living. Stories) is the first Dutch language edition of Gorky’s stories, published in 1953 by Van Lochum Slaterus in Arnhem. This collection features a selection from Gorky’s extensive body of short stories, spanning many volumes in the original publications. The title “Onder de levenden” was chosen to best express the main characteristic of these stories: a vibrant natural vitality. This vitality is not only of temperament but also of mind and heart. Gorky has a deep connection with nature and an open heart for his fellow human beings. His understanding and warm feelings for the people he encounters in his travels and work are spontaneous and positive. These stories are part of the inalienable heritage of all humanity. The pen drawings by Mrs. El. de Roode succeed in fully capturing the vital character of Gorky’s storytelling.

Maksim Gorky (1868-1936), born Aleksei Maksimovich Peshkov, was a prominent Russian and Soviet writer and a socialist realist author. His works are known for their sharp social criticism and deep empathy for the oppressed. Gorky’s stories and novels are imbued with themes of struggle, survival, and the strength of the human spirit. He was also a political activist and a significant figure in the Russian revolution. His influence on 20th-century literature and culture is undeniable, and his works continue to be read and appreciated worldwide.

Dimensions 24 × 18 cm