De kunstenmaker Pamphalon

Ljeskof, Nicolai. [Illustrated by Frank, L.]. [Translated by Fick-Lugten, W. A.]. De kunstenmaker Pamphalon. Naarden: In Den Toren, [1948]. 77 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 20,5 cm. x 28 cm. Hardcover with dust jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

4,00

In stock

Product ID: 7586 SKU: SKU-2552 Category:

Nederlands:

Nikolaj Semjonovitsj Leskov (Orjol, 16 februari 1831 – Sint-Petersburg, 5 maart 1895) was een Russisch auteur die zich onderscheidde van zijn tijdgenoten zoals Tolstoj en Dostojevski. Waar Tolstoj en Dostojevski vaak schreven vanuit een idealistisch of filosofisch standpunt, legde Leskov de nadruk op het registreren van het dagelijks leven in Rusland zonder het te onderwerpen aan een ideologisch kader. Zijn journalistieke werk, verhalen en romans zijn een authentieke weergave van de Russische samenleving van zijn tijd.

Leskovs verhalen, zoals De kunstenmaker Pamphalon, staan bekend om hun levendige beschrijvingen en diepgaande karakterstudies. Leskov was een meester in het observeren en weergeven van de Russische cultuur en maatschappij, en zijn werken zijn doordrongen van een diep menselijk medeleven. De illustraties van L. Frank in deze uitgave versterken de literaire kracht van het verhaal door visuele elementen toe te voegen die de tekst verder tot leven brengen.

English:

Nikolai Semyonovich Leskov (Oryol, February 16, 1831 – St. Petersburg, March 5, 1895) was a Russian author who distinguished himself from his contemporaries such as Tolstoy and Dostoevsky. While Tolstoy and Dostoevsky often wrote from an idealistic or philosophical standpoint, Leskov focused on documenting everyday life in Russia without subjecting it to an ideological framework. His journalistic work, stories, and novels provide an authentic portrayal of Russian society of his time.

Leskov’s stories, such as De kunstenmaker Pamphalon, are known for their vivid descriptions and in-depth character studies. Leskov was a master of observing and depicting Russian culture and society, and his works are imbued with deep human compassion. The illustrations by L. Frank in this edition enhance the literary power of the story by adding visual elements that bring the text to life.

Dimensions 28 × 20,5 cm