Dokter Zjivago

Leonidowitsj Pasternak, Boris. [Translated by Scheepmaker, Nico]. Dokter Zjivago. (Original Title: Doktor Zivago). Utrecht / Antwerpen: A.W. Bruna & Zoon, 1974. 600 pages. 1 Volume. Series: Grote Beren. 38th Edition. 13,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

isbn10: 9022970019

isbn13: 9789022970010

3,50

In stock

Product ID: 7588 SKU: SKU-2768 Category:

Nederlands

Dokter Zjivago volgt de lotgevallen van de Russische arts en dichter Zjivago tijdens de Russische revolutie en burgeroorlog. Het beschrijft zijn liefdesverhoudingen en zijn gedwongen deelname aan de strijd van de rode partizanen.

Het bekende, succesvol verfilmde werk van Boris Pasternak (1890-1960) leidde indertijd in de Sovjetunie tot een hetze tegen de auteur. Dokter Zjivago verscheen in de meeste westerse talen, maar mocht niet in de Sovjetunie uitkomen. Het is een historische roman met veel autobiografische elementen, geschreven in een dichterlijk proza, die de revolutie en de burgeroorlog in Rusland tot onderwerp heeft. Op suggestieve wijze weet Pasternak de sfeer van deze dramatische perioden op te roepen. De schrijver schetst de lotgevallen van de beschouwelijke, Hamlet-achtige arts en dichter Zjivago, zijn liefdesverhoudingen en zijn gedwongen deelname aan de strijd van de rode partizanen. Hij verzet zich tegen het opgaan van het individu in de massa, uitgaande van een christelijke visie op de geschiedenis.

Boris Leonidowitsj Pasternak, geboren op 10 februari 1890 in Moskou, was een Russische dichter, schrijver en vertaler. Hij werd internationaal beroemd door zijn roman Dokter Zjivago, waarvoor hij in 1958 de Nobelprijs voor Literatuur ontving. De roman werd echter fel bekritiseerd door de Sovjetautoriteiten en Pasternak werd gedwongen de prijs te weigeren. Zijn werk, gekenmerkt door zijn lyrische stijl en diepe humanistische waarden, blijft een belangrijk onderdeel van de wereldliteratuur. Pasternak overleed op 30 mei 1960, maar zijn literaire nalatenschap blijft van onschatbare waarde.

English

Doctor Zhivago follows the fate of the Russian doctor and poet Zhivago during the Russian Revolution and Civil War. It describes his love affairs and his forced participation in the fight of the Red Partisans.

The well-known, successfully filmed work of Boris Pasternak (1890-1960) led to a campaign against the author in the Soviet Union at the time. Doctor Zhivago was published in most Western languages but was not allowed to be released in the Soviet Union. It is a historical novel with many autobiographical elements, written in poetic prose, focusing on the revolution and civil war in Russia. Pasternak evocatively captures the atmosphere of these dramatic periods. He portrays the fate of the contemplative, Hamlet-like doctor and poet Zhivago, his love affairs, and his forced participation in the fight of the Red Partisans. He opposes the absorption of the individual into the masses, based on a Christian view of history.

Boris Leonidovich Pasternak, born on February 10, 1890, in Moscow, was a Russian poet, novelist, and translator. He gained international fame with his novel Doctor Zhivago, for which he received the Nobel Prize for Literature in 1958. However, the novel was heavily criticized by the Soviet authorities, and Pasternak was forced to decline the prize. His work, characterized by its lyrical style and deep humanistic values, remains an important part of world literature. Pasternak died on May 30, 1960, but his literary legacy remains invaluable.

Dimensions 20 × 13,5 cm
isbn10

9022970019

isbn13

9789022970010