Pedigree

Simenon, Georges. [Translated by Dubois, Simone – H., Pierre]. Pedigree. Herinneringen aan een jeugd. (Original Title: Pedigree). Utrecht: Bruno Pockethuis, 1983. 479 pages. Volumes: 1 volume. Series: Zwarte Beertjes. [Edition unknown]. 11,5 cm. x 18 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 4677 SKU: SKU-2816 Category:

Nederlands:

De 80e verjaardag van Simenon was aanleiding tot een heruitgave van Pedigree, gebaseerd op de versie van 1957. Het is allesbehalve een zuiver autobiografisch geschrift. Zoals het voorwoord aangeeft, hield de auteur zich bij de herschepping van zijn jeugdjaren eerder aan de poëtische waarheid dan aan de waarheid zonder meer. Roger Mamelin, zoals de hoofdpersoon hier heet, wordt op 13 februari 1903 geboren in een kleinburgerlijk milieu te Luik, waar sociale onrust heerst. De eerste 200 bladzijden leveren voornamelijk een portret op van de familie Mamelin. Kleinschalige, herkenbare gebeurtenissen, nogal wat zelfkanttrekjes her en der, gezondheidsprobleempjes, geboorte en dood, de kamerhuurders, de rol van school en kerk, de oorlog en de honger bouwen het beeld van gezin, stad en tijd verder uit. Inmiddels profiteert Roger in 15 jaar vrijelijk en voorlijk van het aanbod om hem heen. De roman is helder en concreet geschreven.

Georges Simenon is geboren in Luik, op 12 februari 1903. Zijn leven verliep tumultueus. Zijn huwelijken liepen stuk op frequent bordeelbezoek, in Amerika leefde hij in een bizarre ménage à quatre, en een van zijn dochters pleegde zelfmoord. Zijn hele leven werd hij door seksuele en criminele obsessies gekweld; hij kon ze alleen bezweren door te schrijven met de duivel op zijn hielen – soms schreef hij een boek in een week. Zijn bekendste literaire creatie is zonder twijfel commissaris Maigret, de zwaarlijvige pijprokende Franse speurder die een miljoenenpubliek zou vinden. Het boek Maigret in Holland opende een reeks van 82 misdaadromans waarin Maigret de hoofdrol speelde. Naast zijn wereldwijd bekende policiers, schreef hij ook nog 117 psychologische romans, zijn zogenoemde romans durs, waarin hij zijn ongemene talenten voor karaktertekening, melancholie en psychische ontleedkunde kon etaleren. Simenon overleed in Zwitserland op 4 september 1989.

English:

The 80th birthday of Simenon was the occasion for a reissue of Pedigree, based on the 1957 version. It is far from a purely autobiographical writing. As the preface indicates, the author adhered more to poetic truth than to the truth per se in the recreation of his childhood years. Roger Mamelin, as the protagonist is called here, is born on February 13, 1903, in a bourgeois milieu in Liège, where social unrest prevails. The first 200 pages mainly provide a portrait of the Mamelin family. Small-scale, recognizable events, various fringe elements here and there, health issues, birth and death, the lodgers, the role of school and church, the war and hunger further build the picture of the family, city, and time. Meanwhile, Roger benefits freely and precociously from the opportunities around him in 15 years. The novel is clearly and concretely written.

Georges Simenon was born in Liège, on February 12, 1903. His life was tumultuous. His marriages fell apart due to frequent visits to brothels; in America, he lived in a bizarre ménage à quatre, and one of his daughters committed suicide. His entire life was haunted by sexual and criminal obsessions; he could only exorcise them by writing with the devil at his heels – sometimes crafting a book in a week. His best-known literary creation is undoubtedly Commissioner Maigret, the corpulent, pipe-smoking French detective who found a worldwide audience. The book Maigret in Holland launched a series of 82 detective novels featuring Maigret. Besides his globally renowned policiers, he also wrote 117 psychological novels, his so-called romans durs, in which he showcased his exceptional talents for character depiction, melancholy, and psychological analysis. Simenon passed away in Switzerland on September 4, 1989.

Dimensions 18 × 11,5 cm