Koning Gonzales en de twaalf prinsesjes

Louÿs, Pierre. [Translated by de Roover, Kris]. Koning Gonzales en de twaalf prinsesjes. Loempia, 1990. 79 pages. 1 Volume. Series: Het Eiland Java. First Dutch Language Edition. 26 cm. x 20 cm. Softcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9067711802

isbn13: 9789067711807

24,00

In stock

Product ID: 4635 SKU: SKU-0089 Categories: ,

Nederlands:

Rond 1930 verscheen een bibliofiele serie Franstalige pornografische werkjes waarvan al spoedig bleek dat de Franse vriendenkring van E. du Perron eraan debet was. Diens ‘land van herkomst’ kwam zelfs in het imprematuur van die verboden uitgaafjes: om de justitie op een dwaalspoor te brengen had men er ‘Imprime à I’ll de Java’ in aangebracht. Ook uitgeverij Het Eiland Java koos haar naam als hommage aan Du Perron en diens unieke bijdrage aan de traditie van mooie erotische boeken, volgens de flaptekst. Zij biedt de lezers als nr.1 van de (vertaalde) serie ‘dit sprookje voor grote en gewaarschuwde kinderen’ van Pierre Louys (1870-1925) aan, met eigentijdse illustraties van Kris de Roover. Qua vormgeving kan deze geïllustreerde her-uitgave in vertaling zeker als ‘mooi’ bestempeld worden, maar wat een armzalige erotiek bezielde die ‘jongens’ van toen! Warm noch koud wordt de hedendaagse lezer van al dat koninklijk gestoei met twaalf ‘hete teven’ van dochtertjes tussen de 7 en 18 jaar: incestueus likkend, zuigend, dildoënd en piesend illustreren zij alleen maar dat Louys nog steeds in ‘de anale fase’ der jeugd vertoefde. Kortom, grote noch kleine kinderen behoeven gewaarschuwd te worden voor dergelijke sprookjes.

English:

Around 1930, a bibliophile series of French-language pornographic works appeared, and it soon became clear that E. du Perron’s circle of French friends was responsible for them. His ‘country of origin’ even appeared in the imprimatur of the banned publications: in order to mislead the judiciary, they had added ‘Imprime à I’ll de Java’. The publisher Het Eiland Java also chose its name in homage to Du Perron and his unique contribution to the tradition of beautiful erotic books, according to the flap text. It offers readers as No. 1 in the (translated) series ‘this fairy tale for great and warned children’ by Pierre Louys (1870-1925), with contemporary illustrations by Kris de Roover. In terms of design, this illustrated reissue in translation can certainly be labeled “beautiful,” but what a poor eroticism animated those “boys” of the time! Neither warm nor cold does the contemporary reader get cold from all that royal romping with twelve ‘hot bitches’ of daughters between the ages of 7 and 18: incestuously licking, sucking, dildoing and pissing they only illustrate that Louys was still in ‘the anal phase’ of youth. In short, neither big nor little children need to be warned about such fairy tales.

Dimensions 20 × 26 cm
isbn10

9067711802

isbn13

9789067711807