Een eigen gezicht

Groult, Benoîte. [Translated by Wielink, Nini]. Een eigen gezicht. (Original Title: Les Trois Quarts du temps). Amsterdam: Arena, 1992. 504 pages. 1 Volume. Sixth Edition. 14,2 cm. x 21,8 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 9069740338

isbn13: 9789069740331

2,00

In stock

Product ID: 6500 SKU: SKU-2741 Category:

Nederlands

Een eigen gezicht presenteert Groult als de autobiografie van Louise, een vrouw die sterk op haarzelf lijkt. Als Louise bijna zestig is en energiek de laatste levensfase ingaat, vertelt ze over de veelbewogen jaren die achter haar liggen en geeft een indrukwekkend beeld van de wijze waarop ze zich heeft losgemaakt van de rol die haar familie en later de mannen in haar leven haar toedachten om eindelijk zichzelf te worden, iemand die voor haar eigen geestelijke én lichamelijke behoeftes uitkomt. Een heel genuanceerd boek met een feministisch thema dat zeer persoonlijk is uitgewerkt en veel moderne vrouwen zal aanspreken.

Benoîte Groult, geboren op 31 januari 1920 in Parijs, was een invloedrijke Franse schrijfster en feministe. Ze is vooral bekend om haar werk dat vaak thema’s als liefde, vrijheid en vrouwenemancipatie verkent. Haar roman Zout op mijn huid bracht haar internationale erkenning en werd een bestseller. Groult’s werk wordt geprezen om zijn diepe karakterstudies en zijn vermogen om complexe menselijke relaties en sociale kwesties te belichten. Naast haar literaire carrière was Groult een voorvechtster voor vrouwenrechten en heeft ze verschillende boeken geschreven die het feministische discours verrijkten. Ze overleed op 20 juni 2016, maar haar nalatenschap blijft van grote invloed in de literatuur en de strijd voor gelijkheid.

English

Les Trois Quarts du temps (translated as Een eigen gezicht) presents Groult as the autobiography of Louise, a woman who strongly resembles herself. As Louise approaches sixty and energetically enters the final phase of her life, she recounts the tumultuous years behind her and provides an impressive portrayal of how she has freed herself from the roles her family and later the men in her life imposed on her, to finally become someone who stands up for her own spiritual and physical needs. A very nuanced book with a feminist theme that is worked out in a highly personal manner and will appeal to many modern women.

Benoîte Groult, born on January 31, 1920, in Paris, was an influential French writer and feminist. She is best known for her work that often explores themes such as love, freedom, and women’s emancipation. Her novel Salt on My Skin brought her international recognition and became a bestseller. Groult’s work is praised for its deep character studies and its ability to illuminate complex human relationships and social issues. In addition to her literary career, Groult was an advocate for women’s rights and wrote several books that enriched the feminist discourse. She passed away on June 20, 2016, but her legacy continues to have a significant impact on literature and the fight for equality.

Dimensions 21,8 × 14,2 cm
isbn10

9069740338

isbn13

9789069740331