Witch Gliz

Herlihy, James Leo. Witch Gliz. Een roman uit het tijdperk van Aquarius. (Original Title: The Season of the Witch). Utrecht / Antwerpen: A. W. Bruna & Zoon, 1972. 304 pages. Volumes: 1 volume. Series: Bruna boeken. First Dutch Language Edition. 12,6 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,50

In stock

Product ID: 6495 SKU: SKU-2703 Category:

Nederlands

Sinds “Midnight Cowboy” heeft Herlihy geen introductie meer nodig, zijn talent heeft van lezers en critici de waardering gekregen die het verdient. Na de zelfkant van New York in de Cowboy heeft Herlihy in Witch Gliz zijn aandacht gericht op de generatie die vooral in de Flower Powerperiode duidelijk maakte dat de tijden zijn veranderd, dat het “Tijdperk van Aquarius” is aangebroken. Witch Gliz is een meisje van zeventien dat met haar vriendje van huis wegloopt naar New York. Zij omdat ze het niet langer uithoudt bij haar bedilzuchtige moeder die haar behalve geld niets meer te bieden heeft, hij om zich te onttrekken aan de dienstplicht en de oorlog in Vietnam. In New York belanden ze na wat omzwervingen in een bizarre commune. Witch slaagt er ook in haar (echte) vader op te sporen, een sceptische linkse intellectueel van Oosteuropese afkomst, die door zijn ervaring, eruditie en rationalistische instelling, maar moeite heeft met de even goedbedoelde als naïeve retoriek van de communeleden. Meer nog dan Midnight Cowboy heeft Witch Gliz het karakter van een modern sprookje.

James Leo Herlihy, geboren op 27 februari 1927, was een Amerikaanse auteur en acteur, bekend om zijn werk dat vaak thema’s van sociale marginalisatie en existentiële zoektocht verkent. Hij kreeg brede erkenning voor zijn roman “Midnight Cowboy,” die later werd verfilmd en een Oscar won. Herlihy’s schrijfstijl wordt gekenmerkt door zijn diepgaande karakterstudies en het vermogen om de rauwe realiteit van het leven weer te geven. Naast romans schreef hij ook toneelstukken en korte verhalen. Herlihy stierf op 21 oktober 1993, maar zijn werk blijft een blijvende indruk achterlaten in de literaire wereld.

English

Since “Midnight Cowboy,” Herlihy needs no further introduction, as his talent has garnered the appreciation it deserves from readers and critics alike. After exploring the underbelly of New York in “Cowboy,” Herlihy turned his attention in “Witch Gliz” to the generation that, especially during the Flower Power era, made it clear that times have changed and the “Age of Aquarius” has arrived. Witch Gliz is a seventeen-year-old girl who runs away from home to New York with her boyfriend. She because she can no longer stand her overbearing mother who offers her nothing but money, and he to avoid the draft and the Vietnam War. In New York, after some wandering, they end up in a bizarre commune. Witch also manages to track down her (real) father, a skeptical leftist intellectual of Eastern European descent, who, due to his experience, erudition, and rationalist mindset, struggles with the well-intentioned but naïve rhetoric of the commune members. Even more than “Midnight Cowboy,” “Witch Gliz” has the character of a modern fairy tale.

James Leo Herlihy, born on February 27, 1927, was an American author and actor known for his work that often explores themes of social marginalization and existential quest. He gained wide recognition for his novel “Midnight Cowboy,” which was later adapted into an Oscar-winning film. Herlihy’s writing style is characterized by his deep character studies and ability to portray the raw realities of life. In addition to novels, he wrote plays and short stories. Herlihy died on October 21, 1993, but his work continues to leave a lasting impression in the literary world.

Dimensions 21 × 12,6 cm