Vriendin in coma

Coupland, Douglas. [Translated by Heuvelmans, Ton]. Vriendin in coma. Amsterdam: Meulenhoff, 1998. 302 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 14 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,00

In stock

Product ID: 6493 SKU: SKU-2701 Category:

Nederlands

Een groep vrienden van de middelbare school bezoekt een feest waarbij één van hen in coma raakt. Al snel blijkt Karen voorlopig niet uit haar coma te ontwaken en zwanger te zijn van Richard. Zeventien jaar na de geboorte van haar dochter wordt Karen toch wakker en voorspelt ze het einde van een wereld vol drank, drugs en zinloos gedrag.

In de jaren ’70 krijgt een vriendengroep te maken met verschillende uitdagingen. De jonge meidenversierder Jared overlijdt aan leukemie en wordt een soort engel. De 17-jarige Karen raakt op een feestje in 1979 in coma. Haar vriend Richard vindt een briefje waarin ze vage maar onheilspellende toekomstvoorspellingen doet. Ondertussen bakken dertigers Richard en zijn vrienden eigenlijk niets van hun leven, ver van hun jeugdige aspiraties. Na 18 jaar komt Karen tegen elke medische verwachting in bij bewustzijn en herinnert ze zich waarom ze destijds ‘weg’ wilde zijn. Ze kreeg visioenen over het einde van de wereld, dat dan ook inderdaad plaatsvindt. Iedereen sterft als ratten, behalve de vrienden. Terwijl alles om hen heen instort, doen zij niets, totdat Jared verschijnt, hen de les leest en een nieuwe kans biedt. Douglas Coupland, geboren op 30 december 1961, is een Canadese auteur, het meest bekend om zijn debuutroman “Generation X: Tales for an Accelerated Culture,” die termen zoals “Generation X” en “McJob” populair maakte. Zijn werken verkennen vaak thema’s van het moderne leven, technologie en de zoektocht naar betekenis. Coupland werd geboren in een militaire familie en bracht zijn jeugd door in verschillende steden in Canada en Europa. Hij studeerde kunst aan het Emily Carr Institute of Art and Design in Vancouver, voordat hij zich volledig wijdde aan het schrijven. Naast zijn bekendheid als auteur, is Coupland ook een productieve kunstenaar en ontwerper. Zijn werk is geëxposeerd in musea over de hele wereld en hij heeft verschillende prestigieuze prijzen ontvangen voor zijn bijdragen aan de literatuur en de kunst. Zijn veelzijdigheid en diepgaande inzicht in de moderne cultuur maken hem tot een unieke stem in zowel de literaire als de kunstwereld.

English

A group of high school friends attends a party where one of them falls into a coma. It soon becomes clear that Karen will not wake up from her coma anytime soon and is pregnant with Richard’s child. Seventeen years after the birth of her daughter, Karen wakes up and predicts the end of a world full of alcohol, drugs, and meaningless behavior.

In the 1970s, a group of friends faces various challenges. The young womanizer Jared dies of leukemia and becomes a sort of angel. Seventeen-year-old Karen falls into a coma at a party in 1979. Her boyfriend Richard finds a note in which she makes vague but ominous predictions about the future. Meanwhile, Richard and his friends, now in their thirties, achieve little in life, far from their youthful aspirations. After 18 years, Karen wakes up against all medical expectations and remembers why she wanted to ‘leave’ back then. She had visions of the end of the world, which indeed occurs. Everyone dies like rats, except for the friends. As everything around them collapses, they do nothing until Jared appears, admonishes them, and offers a new chance. Douglas Coupland, born on December 30, 1961, is a Canadian author, best known for his debut novel “Generation X: Tales for an Accelerated Culture,” which popularized terms like “Generation X” and “McJob.” His works often explore themes of modern life, technology, and the search for meaning. Coupland was born into a military family and spent his youth in various cities in Canada and Europe. He studied art at the Emily Carr Institute of Art and Design in Vancouver before dedicating himself fully to writing. In addition to his fame as an author, Coupland is also a prolific artist and designer. His work has been exhibited in museums worldwide, and he has received several prestigious awards for his contributions to literature and art. His versatility and profound insight into modern culture make him a unique voice in both the literary and art worlds.

Dimensions 21,5 × 14 cm