Familie en vrienden

Brookner, Anita. [Translated by Lindenburg, M.]. Familie en vrienden. (Original Title: Family and Friends). Amsterdam: Contact, 1986. 191 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,50

In stock

Product ID: 6492 SKU: SKU-2700 Category:

Nederlands

In Familie en vrienden vertelt Anita Brookner het verhaal van Sofka, een weduwe met vier kinderen. Sofka heeft twee brave kinderen, Mimi en Alfred, en twee wilde kinderen, Betty en Frederick. Wanneer ze volwassen worden, verlaten Betty en Frederick het moederlijk huis. Betty gaat naar Parijs om te dansen bij de Folies, terwijl Frederick aan de Rivièra hotelier wordt. Mimi en Alfred blijven thuis om het brave gedrag te compenseren. Mimi blijft bij haar moeder na een teleurstelling in de liefde, en Alfred neemt op jonge leeftijd de leiding van de familiezaak over. Geen van hen vindt echter echt geluk, en zelfs de eigenzinnigen belanden in een sleur waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Een van de hoogtepunten is de beschrijving van Alfreds dilemma; hij denkt dat hij wacht op een kans om uit te breken, maar als die kans komt, blijft hij waar hij is.

De vertaling wordt als omslachtig en niet altijd juist beoordeeld, maar het boek zelf wordt als mooi beschouwd. Brookner ontving voor haar roman Hotel du Lac de Booker Prize, wat haar literaire reputatie bevestigt.

Anita Brookner (1928-2016) was een Britse schrijfster en kunsthistorica. Ze stond bekend om haar introspectieve romans die vaak de levens van eenzame, reflectieve personages verkennen. Haar werk wordt gekenmerkt door een elegante schrijfstijl en een diep inzicht in menselijke emoties en relaties. Brookner won in 1984 de Booker Prize voor haar roman Hotel du Lac, wat haar een prominente plaats gaf in de literaire wereld. Haar romans, waaronder Family and Friends, A Start in Life, en The Misalliance, onderzoeken vaak thema’s van liefde, verlies, en de zoektocht naar persoonlijke vervulling.

English

In Family and Friends, Anita Brookner tells the story of Sofka, a widow with four children. Sofka has two well-behaved children, Mimi and Alfred, and two wild ones, Betty and Frederick. As they grow up, Betty and Frederick leave the family home. Betty goes to Paris to dance at the Folies, while Frederick becomes a hotelier on the Riviera. Mimi and Alfred stay home to compensate for the wild behavior. Mimi stays with her mother after a romantic disappointment, and Alfred takes over the family business at a young age. However, none of them find true happiness, and even the independent ones end up stuck in routines they can’t escape. A notable aspect is the depiction of Alfred’s dilemma; he thinks he is waiting for a chance to break free, but when the opportunity arises, he stays where he is.

The translation is described as cumbersome and not always accurate, but the book itself is considered beautiful. Brookner received the Booker Prize for her novel Hotel du Lac, cementing her literary reputation.

Anita Brookner (1928-2016) was a British writer and art historian. She was known for her introspective novels that often explore the lives of lonely, reflective characters. Her work is characterized by elegant prose and a deep understanding of human emotions and relationships. Brookner won the Booker Prize in 1984 for her novel Hotel du Lac, which gave her a prominent place in the literary world. Her novels, including Family and Friends, A Start in Life, and The Misalliance, often explore themes of love, loss, and the search for personal fulfillment.

Dimensions 20 × 12,5 cm