Utopia

More, Thomas. [Translated by van der Zeyde, Marie H.]. Utopia. (Original Title: Utopia). Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2007. 262 pages. 1 Volume. Series: Salamander Klassiek. Fifth Edition. 12 cm. x 17,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Mint.

isbn13: 9789025363178

12,50

In stock

Product ID: 7136 SKU: SKU-0576 Category:

Nederlands:

Utopia, vertaald door Marie H. van der Zeyde, is de Nederlandse editie van het originele boek Utopia van Thomas More. Het werd uitgegeven door Athenaeum – Polak & Van Gennep in 2007 en telt 262 pagina’s. Dit is de vijfde editie en maakt deel uit van de Salamander Klassiek serie.

De humanistische heilstaat Utopia leek volgens Thomas More in het geheel niet op de toestand in het Westen zoals die was in 1516, toen dit beroemde boek verscheen. Armoede, sociale onrust, corrupte rechtspraak en falende politiek zijn op het eiland Utopia niet aan de orde. De kloof tussen arm en rijk bestaat niet, iedereen werkt en beschikt over alles wat hij nodig heeft. Geld speelt geen rol en evenmin is er sprake van de eeuwige misdragingen die met geld gepaard gaan. Desalniettemin is het boek Utopia een product van zijn tijd: nieuwe ontdekkingen en inzichten en met name het ontluikende humanisme maakten dat de hoop groeide op een betere, geordende samenleving. Thomas More had als jurist en staatsman de positie om hier een bijdrage aan te leveren, ware het niet dat hij in een conflict kwam met koning Hendrik VIII en werd geëxecuteerd in 1535. Vierhonderd jaar later werd hij heilig verklaard.

Thomas More (1478-1535) was een Engelse jurist, filosoof, auteur en staatsman. Hij staat vooral bekend om zijn boek Utopia, waarin hij een geïdealiseerde samenleving beschrijft op een fictief eiland. More was een fervent humanist en een vriend van Erasmus. Zijn werk werd gekenmerkt door zijn kritiek op de sociale en politieke misstanden van zijn tijd. Hij diende als kanselier van Engeland onder koning Hendrik VIII, maar viel in ongenade omdat hij weigerde de Act of Supremacy te ondertekenen, die de koning het hoofd van de Kerk van Engeland maakte. More werd uiteindelijk ter dood veroordeeld en geëxecuteerd in 1535. In 1935 werd hij heilig verklaard door de katholieke kerk.

English:

Utopia, translated by Marie H. van der Zeyde, is the Dutch edition of the original book Utopia by Thomas More. It was published by Athenaeum – Polak & Van Gennep in 2007 and has 262 pages. This is the fifth edition and is part of the Salamander Klassiek series.

The humanistic utopia described by Thomas More bore no resemblance to the state of affairs in the West as it was in 1516 when this famous book was published. Poverty, social unrest, corrupt justice, and failing politics were not issues on the island of Utopia. The gap between rich and poor did not exist; everyone worked and had everything they needed. Money played no role, nor were there the eternal misbehaviors associated with it. Nevertheless, the book Utopia is a product of its time: new discoveries and insights, and especially the emerging humanism, fueled hope for a better, ordered society. As a jurist and statesman, Thomas More had the position to contribute to this, but he came into conflict with King Henry VIII and was executed in 1535. Four hundred years later, he was canonized.

Thomas More (1478-1535) was an English jurist, philosopher, author, and statesman. He is best known for his book Utopia, which describes an idealized society on a fictional island. More was a fervent humanist and a friend of Erasmus. His work was characterized by his criticism of the social and political injustices of his time. He served as Chancellor of England under King Henry VIII but fell out of favor because he refused to sign the Act of Supremacy, which made the king the head of the Church of England. More was eventually sentenced to death and executed in 1535. He was canonized by the Catholic Church in 1935.

Dimensions 17,5 × 12 cm
Author

More, Thomas

Translator

van der Zeyde, Marie H.

isbn13

9789025363178