Stappen

Kosinski, Jerzy. [Translated by Timmers, Oscar]. Stappen. (Original Title: Steps). Amsterdam: De Bezige Bij, 1969. Printed by Bosch, Utrecht. 176 pages. Volumes: 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. Fourth Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5911 SKU: SKU-2759 Category:

Nederlands

In een kaleidoskopische compositie voegt de auteur een reeks ervaringsfragmenten aaneen, die tezamen een wrang beeld scheppen van het menselijk gedrag. In telkens wisselende omstandigheden – in de studentenwereld, in het leger, in een sanatorium, in gesloten dorpsgemeenschappen, en dan ook nog achtereenvolgens in Amerika en in Oost-Europa – betrapt en ervaart de ik-figuur het ijle vlies tussen liefde en wreedheid, tussen verstand en perversie. Het totaalbeeld is schokkend en vaak ontluisterend; slechts op enkele momenten doorbreekt de humor de grimmige observatiedrang. Langs deze ‘stappen’ bereiken auteur en lezer een relativering van ons vermogen tot medemenselijkheid.

Jerzy Kosinski, geboren op 14 juni 1933 in Łódź, Polen, was een Pools-Amerikaanse schrijver die bekend stond om zijn provocerende en vaak controversiële werken. Zijn roman Stappen won de National Book Award in 1969 en werd geprezen om zijn intense en fragmentarische stijl die diep in de menselijke psyche duikt. Kosinski’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties en zijn vermogen om de duistere kanten van het menselijk gedrag bloot te leggen. Naast Stappen is hij ook bekend om zijn romans De geverfde vogel en Being There, waarvan de laatste succesvol werd verfilmd. Kosinski’s leven en werk blijven intrigeren en uitdagen, ondanks dat hij op 3 mei 1991 overleed. Zijn literaire erfenis blijft een belangrijke bijdrage aan de moderne literatuur.

English

In a kaleidoscopic composition, the author assembles a series of experiential fragments that together create a stark image of human behavior. In ever-changing circumstances – in the student world, the military, a sanatorium, in closed village communities, and then consecutively in America and Eastern Europe – the narrator perceives and experiences the thin veil between love and cruelty, between reason and perversion. The overall picture is shocking and often disillusioning; only occasionally does humor break through the grim urge for observation. Through these ‘steps,’ both author and reader reach a relativization of our capacity for humanity.

Jerzy Kosinski, born on June 14, 1933, in Łódź, Poland, was a Polish-American writer known for his provocative and often controversial works. His novel Steps won the National Book Award in 1969 and was praised for its intense and fragmented style that delves deeply into the human psyche. Kosinski’s work is characterized by his sharp observations and his ability to expose the darker sides of human behavior. In addition to Steps, he is also known for his novels The Painted Bird and Being There, the latter of which was successfully adapted into a film. Kosinski’s life and work continue to intrigue and challenge, despite his death on May 3, 1991. His literary legacy remains a significant contribution to modern literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm