Speelbal

Kosinski, Jerzy. [Translated by Van Oers, Peter – Vermeer, Rita]. Speelbal. (Original Title: Pinball). Amsterdam: De Bezige Bij, 1993. 331 pages. 1 Volume. Series: Bezige Bij Pocket. Third Edition. 11,5 cm. x 17,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023424239

isbn13: 9789023424239

2,00

In stock

Product ID: 5912 SKU: SKU-2760 Category:

Nederlands

Speelbal volgt de speurtocht van een aan lager wal geraakte semiklassieke componist naar de identiteit van een beroemde maar mysterieuze popmusicus. Verhaalelementen zijn onder andere het spanningsveld tussen klassieke muziek en popmuziek, machtsverhoudingen, eer- en geldzucht, raciale (voor)oordelen en rolpatronen. Toeval en goed verdeelde spanning zorgen voor een thrillersfeer. De constructie is niet vlekkeloos; de karaktertekeningen zijn, hoewel kleurrijk, soms inconsequent, hebben wel wat diepgang maar missen (zoals het hele boek) de gedrevenheid van Kosinski’s De geverfde vogel of Aanwezig. Wel beeldende woordkeus, verrassende wendingen en boeiende sfeertekening (muziekwereldje, Mexico). Seks speelt een grote rol en een scala aan seksuele handelingen wordt uitgebreid beschreven. Vlotte vertaling.

Jerzy Kosinski, geboren op 14 juni 1933 in Łódź, Polen, was een Pools-Amerikaanse schrijver die bekend stond om zijn provocerende en vaak controversiële werken. Zijn romans, zoals De geverfde vogel en Aanwezig, hebben internationale erkenning gekregen voor hun scherpe observaties en diepgaande verkenning van de menselijke natuur. Speelbal biedt een intrigerende kijk op de spanning tussen klassieke en populaire muziek, en de complexe machtsdynamiek binnen de muziekwereld. Ondanks dat Kosinski op 3 mei 1991 overleed, blijft zijn werk een blijvende invloed uitoefenen op de literatuur en biedt het een kritisch perspectief op sociale en culturele thema’s.

English

Pinball follows the quest of a down-and-out semi-classical composer to uncover the identity of a famous but mysterious pop musician. Narrative elements include the tension between classical music and pop music, power dynamics, ambition for honor and wealth, racial (pre)judices, and role patterns. Chance and well-distributed tension create a thriller atmosphere. The construction is not flawless; the character sketches, though colorful, are sometimes inconsistent, have some depth but lack the intensity of Kosinski’s The Painted Bird or Being There. Nonetheless, it features vivid word choice, surprising twists, and engaging atmospherics (the music world, Mexico). Sex plays a significant role, and a range of sexual activities is described in detail. Smooth translation.

Jerzy Kosinski, born on June 14, 1933, in Łódź, Poland, was a Polish-American writer known for his provocative and often controversial works. His novels, such as The Painted Bird and Being There, have gained international recognition for their sharp observations and profound exploration of human nature. Pinball offers an intriguing look at the tension between classical and popular music, and the complex power dynamics within the music industry. Although Kosinski passed away on May 3, 1991, his work continues to exert a lasting influence on literature, providing a critical perspective on social and cultural themes.

Dimensions 17,5 × 11,5 cm
isbn10

9023424239

isbn13

9789023424239