Een weg in de wereld

Naipaul, V. S.. [Translated by Golüke, Guido]. Een weg in de wereld. Een reeks. (Original Title: A way in the world. A sequence.). Amsterdam: Pandora Pockets, 1994. 342 pages. 1 Volume. Second Edition. 11,5 cm. x 18 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025499112

isbn13: 9789025499112

3,00

In stock

Product ID: 5913 SKU: SKU-2762 Category:

Nederlands

Een weg in de wereld. Een reeks van V.S. Naipaul volgt de herinneringen van een op Trinidad geboren schrijver van Hindoestaanse afkomst. Hij haalt herinneringen op aan zijn jeugd op het eiland, zijn verblijf in Engeland, zijn loopbaan, zijn reizen en de mensen die hij heeft ontmoet. Deze sterk autobiografisch gekleurde hoofdstukken worden afgewisseld met ‘ongeschreven verhalen’, voorvallen uit de geschiedenis van het Caribisch gebied, die met de belevenissen van de ik-figuur ineengevlochten zijn tot een samenhangend geheel: geen roman in de eigenlijke zin, maar, zoals in de ondertitel staat, ‘een reeks’. Naipaul behandelt hierin nog eenmaal veel van de thema’s die hem gedurende zijn veertigjarig schrijverschap en als getuige van de postkoloniale samenleving hebben beziggehouden, maar zijn toon is verzoenender geworden. Een rijk boek van een groot schrijver.

V.S. Naipaul, geboren op 17 augustus 1932 in Chaguanas, Trinidad en Tobago, was een vooraanstaande Britse schrijver van Hindoestaanse afkomst. Hij ontving de Nobelprijs voor Literatuur in 2001 voor zijn uitgebreide oeuvre dat de complexiteit van de postkoloniale samenleving onderzoekt. Naipaul’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties, diepgaande analyses en het vermogen om de menselijke ervaring in een veranderende wereld vast te leggen. Zijn bekendste werken zijn onder andere A House for Mr. Biswas, In a Free State, en The Enigma of Arrival. Naipaul overleed op 11 augustus 2018, maar zijn invloed op de moderne literatuur blijft groot en zijn werken blijven gelezen en bestudeerd over de hele wereld.

English

A Way in the World. A Sequence by V.S. Naipaul follows the memories of a Trinidad-born writer of Hindu descent. He recalls his childhood on the island, his stay in England, his career, his travels, and the people he has met. These strongly autobiographical chapters are interspersed with ‘unwritten stories’, incidents from the history of the Caribbean, which are intertwined with the experiences of the narrator to form a cohesive whole: not a novel in the traditional sense, but, as the subtitle suggests, ‘a sequence’. In this work, Naipaul revisits many of the themes that have preoccupied him during his forty-year writing career and as a witness to the post-colonial society, but his tone has become more conciliatory. A rich book by a great writer.

V.S. Naipaul, born on August 17, 1932, in Chaguanas, Trinidad and Tobago, was a prominent British writer of Hindu descent. He received the Nobel Prize for Literature in 2001 for his extensive oeuvre that explores the complexity of post-colonial society. Naipaul’s work is characterized by his sharp observations, in-depth analyses, and the ability to capture the human experience in a changing world. His best-known works include A House for Mr. Biswas, In a Free State, and The Enigma of Arrival. Naipaul passed away on August 11, 2018, but his influence on modern literature remains significant, and his works continue to be read and studied worldwide.

Dimensions 18 × 11,5 cm
isbn10

9025499112

isbn13

9789025499112