Meer dan geloof

Naipaul, V. S.. [Translated by Davids, Tinke]. Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken. (Original Title: Beyond Belief). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1997. 479 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 15 cm. x 23 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025424740

isbn13: 9789025424749

.

4,50

In stock

Product ID: 7572 SKU: SKU-0769 Category:

Nederlands:

In 1981 publiceerde V.S. Naipaul het ophefmakende “Onder de gelovigen”. Hierin beschreef hij een reis naar Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië. Vijftien jaar later maakte hij dezelfde reis opnieuw en ontmoette daarbij veel personen die hij in het eerdere boek al had beschreven. Zonder ook maar iets te hebben verloren van zijn scherpe analytische blik vertelt hij over de huidige politieke en godsdienstige situatie in deze vier landen. Doordat hij beide reizen met elkaar verbindt en persoonlijke geschiedenissen uitbreidt, krijgt dit bij uitstek politieke boek tevens de kracht van een roman. De beide sterkste kanten van Naipaul zijn in “Meer dan geloof” verenigd.

Naipaul reisde eind jaren zeventig door de moslimlanden Iran, Pakistan, Maleisië en Indonesië. Zijn visie over wat hij daar aantrof en het karakter der islam publiceerde hij in “Onder de Gelovigen”. In 1995 bezocht hij dezelfde landen en soms dezelfde mensen wederom. Het verhaal gaat verder, maar de benadering is gewijzigd. Naipaul interpreteert en concludeert nu veel minder. Hij is veeleer verslaggever. Hij schrijft de verhalen van anderen op en brengt structuur aan. Niettemin schemert wel enige eigen mening door. Naipaul is niet bijster enthousiast over het compromisloze imperatieve aspect van de islam waarbij alles wat volkseigen, oud en niet-islamitisch is, wordt weggedrongen. In zijn precieze stijl beschrijft hij personen, situaties, landschappen en omstandigheden compact, helder en zeer beeldend. Extra interessant is dat geschreven wordt over het relatief onbekende Iran, het onbeminde, want onbegrepen, Pakistan en over een islamitisch Indonesië dat heel anders is dan het tempo doeloe vakantieland dat Nederlanders kennen.

V. S. Naipaul (1932-2018) was een Brits-Trinidadiaans schrijver van romans en non-fictie, bekend om zijn scherpe observaties en kritische analyses van postkoloniale samenlevingen. Hij ontving in 2001 de Nobelprijs voor Literatuur. Naipaul’s werk wordt geprezen om zijn stilistische helderheid en de diepte van zijn culturele en politieke inzichten.

English:

In 1981, V.S. Naipaul published the controversial “Among the Believers,” which described his travels to Iran, Pakistan, Malaysia, and Indonesia. Fifteen years later, he made the same journey again, meeting many people he had described in his earlier book. Without losing any of his sharp analytical insight, he discusses the current political and religious situation in these four countries. By connecting both journeys and expanding personal histories, this predominantly political book also gains the power of a novel. The two strongest aspects of Naipaul are united in “Beyond Belief.”

Naipaul traveled through the Muslim countries of Iran, Pakistan, Malaysia, and Indonesia in the late 1970s. His perspective on what he encountered and the character of Islam was published in “Among the Believers.” In 1995, he revisited these countries and sometimes the same people. The story continues, but the approach has changed. Naipaul interprets and concludes much less. He is more of a reporter now, writing down the stories of others and bringing structure to them. Nonetheless, some of his own opinions do shine through. Naipaul is not particularly enthusiastic about the uncompromising imperative aspect of Islam, which pushes aside everything indigenous, old, and non-Islamic. In his precise style, he describes people, situations, landscapes, and circumstances compactly, clearly, and vividly. It is particularly interesting because it covers the relatively unknown Iran, the unloved and misunderstood Pakistan, and an Islamic Indonesia that is very different from the tempo doeloe holiday destination known to the Dutch.

V. S. Naipaul (1932-2018) was a British-Trinidadian writer of novels and non-fiction, renowned for his sharp observations and critical analyses of post-colonial societies. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 2001. Naipaul’s work is praised for its stylistic clarity and the depth of his cultural and political insights.

Dimensions 23 × 15 cm
isbn10

9025424740

isbn13

9789025424749