Het boek der getuigenis

Banville, John. [Translated by Rijnaarts, José]. Het boek der getuigenis. (Original Title: The Book of Evidence). Amsterdam: Meulenhoff, 1990. 238 pages. 1 Volume. Series: Meulenhoff Editie. First Dutch Language Edition. 12,7 cm. x 20,1 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029026804

isbn13: 9789029026802

9,50

In stock

Product ID: 5890 SKU: SKU-2334 Category:

Nederlands:

De intellectualistische misdadiger Frederick Montgomery kijkt vanuit de gevangenis terug op de gebeurtenissen die tot zijn detentie hebben geleid. Bij een doorzichtige en onbeholpen poging een kostbaar schilderij te stelen om zichzelf schadeloos te stellen voor een misgelopen erfenis, heeft hij het dienstmeisje van de, naar later blijkt, malafide kunsthandelaar uit wiens bezit hij het schilderij ontvreemdt, beestachtig en volstrekt nodeloos vermoord. In een reconstructie poogt hij zijn motivatie en de achtergronden van zijn daad te achterhalen. Zijn eigen conclusie is dat die er niet zijn. Het voornaamste gevoel dat bij hem overheerst, is niet zozeer berouw als wel schaamte. De lezer daarentegen ziet in zijn verhaal de Werdegang van een intelligente jongen van redelijk goede familie tot gewetenloze vagebond en ten slotte moordenaar. Knap en meeslepend verhaal, dat kandidaat stond voor de prestigieuze Booker Prize. Banville (geb. 1945 in Ierland) mag inmiddels tot de belangrijkere hedendaagse Engelse romanciers gerekend worden.

John Banville (geboren op 8 december 1945 in Wexford, Ierland) is een van de meest vooraanstaande hedendaagse Engelse romanciers. Zijn werk staat bekend om zijn elegante proza en diepgaande karakterstudies. Banville heeft diverse prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder de Booker Prize voor zijn roman “The Sea” in 2005. Hij heeft ook geschreven onder het pseudoniem Benjamin Black, waarmee hij een reeks misdaadromans heeft gepubliceerd. Banville’s oeuvre omvat een breed scala aan genres, van literaire fictie tot historische romans, en zijn werk wordt geprezen om zijn complexiteit en stilistische finesse. Zijn vermogen om de innerlijke levens van zijn personages te verkennen, evenals zijn scherpe observaties van de menselijke natuur, maken hem tot een van de meest gerespecteerde auteurs van zijn tijd.

English:

The intellectual criminal Frederick Montgomery reflects from prison on the events that led to his detention. In a transparent and clumsy attempt to steal a valuable painting to compensate for a lost inheritance, he brutally and needlessly murders the maid of the, as it later turns out, unscrupulous art dealer from whom he steals the painting. In a reconstruction, he tries to uncover his motivation and the background of his act. His own conclusion is that they do not exist. The predominant feeling he experiences is not so much remorse as shame. The reader, however, sees in his story the development of an intelligent boy from a reasonably good family into a conscienceless vagabond and eventually a murderer. A skillful and gripping story, it was a contender for the prestigious Booker Prize. Banville (born 1945 in Ireland) is now considered one of the more important contemporary English novelists.

John Banville (born December 8, 1945, in Wexford, Ireland) is one of the foremost contemporary English-language novelists. His work is known for its elegant prose and in-depth character studies. Banville has won several prestigious awards, including the Booker Prize for his novel “The Sea” in 2005. He has also written under the pseudonym Benjamin Black, under which he has published a series of crime novels. Banville’s oeuvre spans a wide range of genres, from literary fiction to historical novels, and his work is praised for its complexity and stylistic finesse. His ability to explore the inner lives of his characters, as well as his keen observations of human nature, make him one of the most respected authors of his time.

Dimensions 20,1 × 12,7 cm
isbn10

9029026804

isbn13

9789029026802