Een zoon van het circus

Irving, John. [Translated by Commandeur, Sjaak]. Een zoon van het circus. Amsterdam: Anthos, 1997. 744 pages. Volumes: 1 volume. Series: A Son of the Circus. Sixth Edition. 13,6 cm. x 21,7 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5901 SKU: SKU-2732 Category:

Nederlands

Dokter Farrokh Daroewalla, een wat grijze Canadese dokter van Indiase origine, gaat van tijd tot tijd terug naar Bombay, waar zijn meeste patiënten invalide kinderen zijn. Twintig jaar geleden heeft Daroewalla twee slachtoffers van een moord onderzocht. Nu zal hij, na al die jaren, opnieuw kennismaken met de moordenaar. Een moordlustige transseksueel, een dwerg die voorheen in het circus werkte, een Amerikaans meisje dat drugs smokkelt in een dildo. Als dergelijke personages met elkaar ingesponnen raken in een web van hartstocht, wellust, religie, overlevingsdrift, moedwil, misverstand en vooral ook heel veel toeval, kan maar één man de auteur zijn: John Irving.

John Irving, beroemd sinds het verschijnen van ‘De wereld volgens Garp’ (en vooral sinds de verfilming ervan) leverde met ‘Een zoon van het circus’ een kloeke, uitstekend geschreven roman af. Hoofdpersoon is dokter Daroewalla, geboren in Bombay, maar al jaren praktiserend in Toronto. Ondanks het feit dat Daroewalla zich een buitenstaander voelt in zowel Canada als India, blijkt hij de figuur te zijn bij wie alle verhaaldraden samenkomen en wiens beslissingen de meest cruciale gevolgen hebben. Als altijd spelen toevalligheden en (seksuele) bizarriteiten ook in deze roman van Irving een hoofdrol, met als opvallendste verschijning een tot vrouw omgebouwde massamoordenaar. Wat er ook gebeurt – en er gebeurt overweldigend veel – Irving heeft de touwtjes stevig in handen in dit onderhoudend staaltje vakwerk.

John Irving, geboren op 2 maart 1942 in Exeter, New Hampshire, is een Amerikaanse romanschrijver en scenarioschrijver, bekend om zijn complexe verhalen en kleurrijke personages. Zijn doorbraak kwam met de publicatie van ‘The World According to Garp’ in 1978, die hem internationale roem bracht. Andere bekende werken zijn ‘The Cider House Rules,’ ‘A Prayer for Owen Meany,’ en ‘The Hotel New Hampshire.’ Irving’s verhalen worden vaak gekenmerkt door hun rijke, gedetailleerde verhaallijnen en een mix van humor en tragiek. Hij heeft verschillende prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder de Oscar voor het beste bewerkte scenario voor ‘The Cider House Rules.’ Irving blijft een invloedrijke stem in de moderne literatuur.

English

Doctor Farrokh Daroewalla, a somewhat gray Canadian doctor of Indian origin, periodically returns to Bombay, where most of his patients are disabled children. Twenty years ago, Daroewalla examined two victims of a murder. Now, after all these years, he will meet the murderer again. A murderous transsexual, a dwarf who once worked in the circus, an American girl who smuggles drugs in a dildo. When such characters become entangled in a web of passion, lust, religion, survival instinct, willfulness, misunderstanding, and above all, a lot of coincidence, there can only be one author: John Irving.

John Irving, famous since the publication of ‘The World According to Garp’ (and especially since its film adaptation), delivered with ‘A Son of the Circus’ a hefty, excellently written novel. The main character is Doctor Daroewalla, born in Bombay but practicing in Toronto for years. Despite feeling like an outsider in both Canada and India, Daroewalla is the figure around whom all storylines converge, and whose decisions have the most crucial consequences. As always, coincidences and (sexual) oddities play a central role in this novel by Irving, with the most notable character being a mass murderer transformed into a woman. Whatever happens – and a lot happens – Irving masterfully controls the narrative in this entertaining piece of craftsmanship.

John Irving, born on March 2, 1942, in Exeter, New Hampshire, is an American novelist and screenwriter known for his complex stories and colorful characters. His breakthrough came with the publication of ‘The World According to Garp’ in 1978, which brought him international fame. Other notable works include ‘The Cider House Rules,’ ‘A Prayer for Owen Meany,’ and ‘The Hotel New Hampshire.’ Irving’s stories are often characterized by their rich, detailed narratives and a mix of humor and tragedy. He has won several prestigious awards, including the Oscar for Best Adapted Screenplay for ‘The Cider House Rules.’ Irving remains an influential voice in modern literature.

Weight 912 kg
Dimensions 21,7 × 13,6 cm