De Roofbruid

Atwood, Margaret. [Translated by Lameris, Marian – Stheeman, Tjadine]. De Roofbruid. (Original Title: The Robber Bride). Amsterdam: Bert Bakker, 1994. 439 pages. 1 Volume. Second Edition. 15 cm. x 23 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 903511311X

isbn13: 9789035113114

6,00

In stock

Product ID: 5888 SKU: SKU-2325 Category:

Nederlands:

Margaret Atwood (1939) is Canada’s belangrijkste hedendaagse auteur. Haar uitgebreide en gevarieerde oeuvre, dat inmiddels uit meer dan dertig boeken bestaat, ontvangt wereldwijd lof en erkenning. In 2000 werd De blinde huurmoordenaar bekroond met de prestigieuze Booker Prize.

De Roofbruid volgt drie vriendinnen van middelbare leeftijd, Tony, Roz, en Charis, die op weg zijn naar een gezamenlijke lunch. Voordat ze elkaar ontmoeten, geeft de schrijfster de lezer een inkijkje in hun levens. Alle drie hebben ze veel meegemaakt en lijken nu in rustiger vaarwater te zijn beland. Tot hun ontsteltenis zien ze in het restaurant Zena, een vrouw waarvan ze dachten dat ze dood was, maar die nog springlevend blijkt te zijn. Zena, mooi maar meedogenloos, heeft in het verleden haar best gedaan om de levens van de drie vrouwen grondig te vernielen. Nadat de eerste schok voorbij is, zinnen de vrouwen op wraak. Wat eens gebeurd is, mag niet weer gebeuren. Dit keer willen ze Zena voorgoed het zwijgen opleggen.

Een sterke karaktertekening, een wisselend perspectief, een boeiend verhaal en de nodige humor maken van dit verhaal een prachtig geheel dat uitstekend vertaald is.

Margaret Atwood, geboren in 1939, is een prominente Canadese schrijfster die bekend staat om haar diverse en invloedrijke oeuvre. Haar werk varieert van poëzie en fictie tot essays en literaire kritiek. Atwood’s boeken zijn wereldwijd vertaald en hebben talrijke prijzen gewonnen. Haar schrijfstijl kenmerkt zich door scherpe sociale commentaren en een diepe verkenning van menselijke relaties en machtsdynamieken. Naast De Roofbruid zijn ook Het verhaal van de dienstmaagd en De blinde huurmoordenaar enkele van haar meest bekende werken. Atwood blijft een belangrijke stem in de hedendaagse literatuur en een fervent pleitbezorger voor vrouwenrechten en milieukwesties.

English:

Margaret Atwood (1939) is Canada’s foremost contemporary author. Her extensive and varied oeuvre, which now includes more than thirty books, has earned her worldwide praise and recognition. In 2000, The Blind Assassin was awarded the prestigious Booker Prize.

The Robber Bride follows three middle-aged friends, Tony, Roz, and Charis, who are on their way to a joint lunch. Before they meet, the author gives the reader a glimpse into their lives. All three have gone through a lot and seem to have settled into calmer waters. To their dismay, they see Zena in the restaurant, a woman they thought was dead but who turns out to be very much alive. Zena, beautiful but ruthless, has in the past made every effort to thoroughly ruin the lives of the three women. Once the initial shock wears off, the women plot revenge. What happened once cannot happen again. This time, they intend to silence Zena for good.

Strong character development, a shifting perspective, an engaging story, and the necessary humor make this story a beautiful whole that is excellently translated.

Margaret Atwood, born in 1939, is a prominent Canadian writer known for her diverse and influential body of work. Her oeuvre ranges from poetry and fiction to essays and literary criticism. Atwood’s books have been translated worldwide and have won numerous awards. Her writing style is characterized by sharp social commentary and a deep exploration of human relationships and power dynamics. In addition to The Robber Bride, The Handmaid’s Tale, and The Blind Assassinare among her best-known works. Atwood remains a significant voice in contemporary literature and a fervent advocate for women’s rights and environmental issues.

Dimensions 23 × 15 cm
isbn10

903511311X

isbn13

9789035113114