De kleur paars

Walker, Alice. [Translated by Van Dam, Irma]. De kleur paars. (Original Title: The Color Purple). Haarlem: In de Knipscheer, 1986. 307 pages. 1 Volume. Fourth Edition. 13 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9062651623

1,50

In stock

Product ID: 5927 SKU: SKU-2840 Category:

Nederlands:

DE KLEUR PAARS is het ontroerende verhaal van de zusjes Celie en Nettie. Celie, die is uitgehuwelijkt aan een oudere man die haar misbruikt, richt haar brieven tot God. Totdat zij de moedwillig voor haar achtergehouden brieven van Nettie uit Afrika ontdekt. Vanaf dat moment richt ze haar brieven aan Nettie en ontstaat er een soort vrouwelijk bondgenootschap waarin de strijd om persoonlijke vrijheid en zelfrespect steeds kansrijker wordt. Op 14-jarige leeftijd heeft de jonge zwarte vrouw Cecile al twee kinderen van haar stiefvader gekregen en wordt zij door hem gedwongen te trouwen met een weduwnaar met vier kinderen. Behalve haar zuster Nettie, die al snel wordt weggestuurd, luistert niemand naar haar. Daarom schrijft zij brieven aan God om haar hart te luchten. Pas veel later wordt enig geluk haar deel als zij een verhouding met een vrouw begint en zij uiteindelijk haar zus terugvindt. Dit prachtige boek beschrijft uiterst subtiel en met veel humor hoe een vrouw die aanvankelijk door iedereen wordt gebruikt en uitgebuit haar eigen weg vindt en toch mild blijft. De mildheid waarmee alle personen worden geobserveerd en de treffende beschrijvingen van mensen en situaties maken dit boek heel bijzonder. Deeltje uit de reeks ‘Rainbow Essentials’: gebonden heruitgaven op pocketformaat van moderne literaire klassieken; kleine druk. De verfilming door Spielberg had veel succes.

Alice Walker (1944) is een vooraanstaande Amerikaanse schrijfster en feministe, bekend om haar diepgaande en vaak emotionele verkenning van de ervaringen van Afro-Amerikaanse vrouwen. Haar roman ‘The Color Purple’ won de Pulitzer Prize for Fiction in 1983 en werd een internationale bestseller. Walker heeft ook veel invloed gehad op de burgerrechtenbeweging en de vrouwenrechtenbeweging in de Verenigde Staten.

English:

THE COLOR PURPLE is the touching story of sisters Celie and Nettie. Celie, married off to an older man who abuses her, writes letters to God until she discovers the letters Nettie has sent from Africa that were deliberately kept from her. From that moment, she addresses her letters to Nettie, forming a bond of female solidarity in their fight for personal freedom and self-respect. At the age of 14, the young Black woman Cecile has already had two children by her stepfather and is forced by him to marry a widower with four children. Apart from her sister Nettie, who is soon sent away, no one listens to her. Therefore, she writes letters to God to vent her heart. Much later, she finds some happiness when she begins a relationship with a woman and eventually reunites with her sister. This beautiful book describes, with great subtlety and humor, how a woman initially used and exploited by everyone finds her own path and remains gentle. The gentleness with which all characters are observed and the poignant descriptions of people and situations make this book very special. Part of the ‘Rainbow Essentials’ series: hardcover reissues in pocket format of modern literary classics; small print. The film adaptation by Spielberg was very successful.

Alice Walker (1944) is a prominent American writer and feminist, known for her deep and often emotional exploration of the experiences of African American women. Her novel ‘The Color Purple’ won the Pulitzer Prize for Fiction in 1983 and became an international bestseller. Walker has also had a significant impact on the civil rights movement and the women’s rights movement in the United States.

Dimensions 20 × 13 cm
isbn10

9062651623