Weerzien van een eiland

Kossmann, Alfred. Weerzien van een eiland. Amsterdam: Em. Querido, 1977. 80 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9021414074

3,50

In stock

Product ID: 2704 SKU: SKU-3097 Category:

Nederlands:

In “Weerzien van een eiland” deelt Alfred Kossmann zijn persoonlijke ervaringen en gedachten, waarin het eiland Aegina in Griekenland een centrale rol speelt. Het boek is autobiografisch van aard en biedt een reflectie op Kossmanns interacties met mensen, landschappen en literatuur. Hij beschrijft onder andere de afschuwelijke paasviering en de keuze van zijn Amerikaanse vrienden om een bescheiden leven op Aegina te verkiezen boven succes in Amerika. Kossmann bespreekt ook zijn lectuur en kan het niet laten om schrijvers zoals Tsjechov, Ljeskov en Proust te imiteren. Het boek is een bescheiden maar diepgaande verkenning van persoonlijke en literaire invloeden, en Kossmanns beschrijving van zijn vrouw kan door sommige lezers als ongepast worden ervaren, hoewel zij zelf hier geen bezwaar tegen had.

Alfred Kossmann (1922-1998) was een Nederlandse schrijver en dichter die bekend stond om zijn veelzijdigheid en diepgaande literaire werken. Zijn oeuvre omvat romans, essays, gedichten en reisverhalen, gekenmerkt door rijke taal en filosofische diepgang. Kossmanns werken, waaronder “Weerzien van een eiland”, combineren vaak persoonlijke reflecties met bredere culturele en literaire observaties, waardoor hij een unieke plek inneemt in de Nederlandse literatuur.

English:

In “Weerzien van een eiland” (“Revisiting an Island”), Alfred Kossmann shares his personal experiences and thoughts, with the Greek island of Aegina playing a central role. The book is autobiographical and reflects on Kossmann’s interactions with people, landscapes, and literature. He describes events such as the dreadful Easter celebration and his American friends’ preference for a modest life on Aegina over success in America. Kossmann also discusses his reading habits and imitates early stories by Chekhov, mature stories by Leskov, and the elaborate prose of Marcel Proust. The book is a humble yet profound exploration of personal and literary influences, with Kossmann’s description of his wife potentially seen as inappropriate by some readers, although she herself did not object.

Alfred Kossmann (1922-1998) was a Dutch writer and poet known for his versatility and profound literary works. His oeuvre includes novels, essays, poems, and travel stories, characterized by rich language and philosophical depth. Kossmann’s works, including “Weerzien van een eiland,” often combine personal reflections with broader cultural and literary observations, making him a unique figure in Dutch literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9021414074