Terug naar Oosterdonk

Van Meir, Guido. Terug naar Oosterdonk. of het verloren dorp van Pietje de Leugenaar. Antwerpen / Baarn: Houtekiet / Fontein, 1998. 200 pages. 1 Volume. Third Edition. 21 cm. x 13 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9052404410

isbn13: 9789052404417

3,00

In stock

Product ID: 2691 SKU: SKU-2087 Category:

Nederlands:

Guido Van Meir (1947) is een Vlaamse schrijver en scenarist, bekend om zijn scherpe en humoristische kijk op de maatschappij. Zijn werk omvat romans, theaterstukken en tv-scripts, vaak met een satirische ondertoon.

Terug naar Oosterdonk. of het verloren dorp van Pietje de Leugenaar vertelt het verhaal van Brecht Bosmans, een bekende tv-presentator die in de jaren vijftig zijn jeugd doorbracht in een dorpje van boeren en dokwerkers in de Antwerpse polder. Dit dorp moest verdwijnen voor de havenuitbreiding. De jonge Brecht wordt begeleid door Pietje de Leugenaar, een dorpsfiguur die bekend staat om zijn sterke verhalen en parabels en die verzet predikt tegen de onteigeningen. Pietje is een filosoof, kruidendokter, tovenaar en kluizenaar, en hij bezit de duizend jaar oude Stok van Stakke Wanne, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Veertig jaar later, tijdens het begrafenismaal na de dood van zijn vader, wordt Brecht geconfronteerd met zijn verleden en ontmoet hij opnieuw zijn jeugdliefde Elza en zijn vriend Walter. De laatste wens van zijn vader om Jos Teugels op de begrafenis te hebben roept vragen op en leidt tot loskomende tongen en gefluisterde verhalen van moord en doodslag.

English:

Guido Van Meir (born 1947) is a Flemish writer and screenwriter, known for his sharp and humorous perspective on society. His work includes novels, plays, and TV scripts, often with a satirical tone.

Terug naar Oosterdonk. of het verloren dorp van Pietje de Leugenaar (Return to Oosterdonk. or the Lost Village of Pietje the Liar) tells the story of Brecht Bosmans, a famous TV presenter who spent his childhood in the 1950s in a village of farmers and dock workers in the Antwerp polder, which had to disappear for port expansion. Young Brecht is guided by Pietje the Liar, a village figure known for his tall tales and parables who preaches resistance against expropriations. Pietje is a philosopher, herbal doctor, wizard, and hermit, and he possesses the thousand-year-old Staff of Stakke Wanne, passed down from generation to generation. Forty years later, during the funeral meal after his father’s death, Brecht is confronted with his past and meets his childhood love Elza and his friend Walter again. His father’s last wish to have Jos Teugels at the funeral raises questions and leads to loose tongues and whispered stories of murder and manslaughter.

Dimensions 13 × 21 cm
isbn10

9052404410

isbn13

9789052404417