Het lied van de houtduif

Kruithof, Jacques. Het lied van de houtduif. Amsterdam: De Bezige Bij, 1989. 159 pages. 1 Volume. Series: BBLITERAIR. Second Edition. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023431154

6,50

In stock

Product ID: 2297 SKU: SKU-3144 Category:

Nederlands:

Het lied van de houtduif van Jacques Kruithof speelt zich af in de zomer van 1417 en volgt de Nederlandse koopman Rogier tijdens zijn reis naar Brugge. Rogier herinnert zich zijn grote liefde Bianca, met wie hij de “Chant du ramier” (het lied van de houtduif) zong op de dag van hun eerste kus en hun gewelddadige scheiding. Bij aankomst ontdekt hij dat Bianca melaats is gestorven. De roman ademt een sfeer van geresigneerd pessimisme, zoals blijkt uit de overpeinzing: “Niet de mensen zijn de verdoemden, het leven is de verdoemenis.”

Tijdens zijn reis overdenkt Rogier zijn leven en reflecteert hij op verschillende thema’s zoals religie, politiek, literatuur, muziek, filosofie, sociale toestanden en commercie. Deze uitgebreide bespiegelingen zijn een gevolg van Kruithofs grondige studies en geven de roman een rijke en complexe gelaagdheid.

Jacques Kruithof (1947) is een Nederlandse auteur en docent aan de lerarenopleiding. Hij heeft eerder essays en poëzie gepubliceerd. Zijn werk wordt gekenmerkt door diepgaande analyses en een filosofische benadering van alledaagse thema’s.

English:

The Song of the Woodpigeon by Jacques Kruithof is set in the summer of 1417 and follows the Dutch merchant Rogier on his journey to Bruges. Rogier reminisces about his great love Bianca, with whom he sang the “Chant du ramier” (the song of the woodpigeon) on the day of their first kiss and their violent separation. Upon arrival, he discovers that Bianca has died of leprosy. The novel exudes a resigned pessimism, as reflected in the contemplation: “It is not people who are damned, life is the damnation.”

During his journey, Rogier reflects on his life, contemplating various themes such as religion, politics, literature, music, philosophy, social conditions, and commerce. These extensive reflections stem from Kruithof’s thorough studies and give the novel a rich and complex layering.

Jacques Kruithof (born 1947) is a Dutch author and teacher at a teacher training college. He has previously published essays and poetry. His work is characterized by deep analyses and a philosophical approach to everyday themes.

isbn10

9023431154