Het gesprek in Tractoria

Toussaint van Boelaere, Fernand Victor. Het gesprek in Tractoria. Maastricht / Brussel: A. A. M. Stols, [1937]. Printed by Boosten & Stols, Maastricht. 62 pages. Volumes: 1 volume. Series: Kaleidoscoop. Second Edition. Serie “Kaleidoscoop” No. 25. 13 x 20
Condition: Fine. Hardcover.

7,50

In stock

Product ID: 4110 SKU: SKU-0835 Category:

Nederlands:

Fernand Victor Toussaint van Boelaere (Anderlecht, 18 februari 1875 – Brussel, 30 april 1947) was een Vlaams dichter, schrijver en vertaler. Hij verwierf bekendheid met zijn novellen en verhalen, en publiceerde daarnaast literaire kritieken en essays. Van Boelaere werkte jarenlang als ambtenaar en was correspondent voor het Algemeen Handelsblad.

Van Boelaere studeerde enige tijd filosofie en letteren aan de Vrije Universiteit Brussel voordat hij in 1898 als vertaler bij het Ministerie van Justitie begon. Bij zijn pensionering in 1940 was hij opgeklommen tot directeur-generaal van dat ministerie.

In 1910 debuteerde hij met de boerennovelle “Landelijk minnespel”, die hem brede bekendheid bezorgde. Hij wordt gerekend tot de tweede generatie schrijvers in de kring rond Van Nu en Straks en schreef een groot aantal diverse verhalen en novellen. Zijn werken worden gekenmerkt door een diversiteit aan stijlen en thema’s, van impressionisme tot magisch realisme, surrealisme en pessimisme. Verschillende van zijn werken kennen een hedonistische sfeer.

Van Boelaere was betrokken bij de oprichting van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in 1907 en bij de oprichting van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

“Het gesprek in Tractoria” is een werk van Toussaint van Boelaere, gepubliceerd door A. A. M. Stols in Maastricht en Brussel in 1937. Het boek, bestaande uit 62 pagina’s en behorend tot de serie Kaleidoscoop (nummer 25), is een voorbeeld van zijn diverse literaire stijl. Het boek werd gedrukt door Boosten & Stols en deze uitgave is de tweede editie. Het behandelt thema’s die variëren van filosofische dialogen tot impressionistische beschrijvingen van de setting.

English:

Fernand Victor Toussaint van Boelaere (Anderlecht, February 18, 1875 – Brussels, April 30, 1947) was a Flemish poet, writer, and translator. He gained fame through his novellas and stories, and also published literary critiques and essays. Van Boelaere worked for many years as a civil servant and was a correspondent for the Algemeen Handelsblad.

Van Boelaere studied philosophy and literature at the Free University of Brussels before starting as a translator at the Ministry of Justice in 1898. By his retirement in 1940, he had risen to the position of Director-General of the ministry.

In 1910, he debuted with the rural novella “Landelijk minnespel”, which brought him wide recognition. He is considered part of the second generation of writers in the circle around Van Nu en Straks and wrote numerous diverse stories and novellas. His works are characterized by a variety of styles and themes, ranging from impressionism to magical realism, surrealism, and pessimism. Several of his works have a hedonistic atmosphere.

Van Boelaere was involved in the founding of the Association of Flemish Authors in 1907 and the founding of the Nieuw Vlaams Tijdschrift.

“Het gesprek in Tractoria” is a work by Toussaint van Boelaere, published by A. A. M. Stols in Maastricht and Brussels in 1937. The book, consisting of 62 pages and part of the Kaleidoscope series (number 25), exemplifies his diverse literary style. The book was printed by Boosten & Stols, and this edition is the second. It explores themes ranging from philosophical dialogues to impressionistic descriptions of the setting.

Dimensions 20 × 13 cm