Het afscheid

Michiels, Ivo. Het afscheid. Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. 154 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. Sixth Edition. Literaire Reuzenpocket 9.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 2236 SKU: SKU-3155 Category:

Nederlands:

Het afscheid van Ivo Michiels is een symbolische roman die de menselijke onzekerheid als centraal thema heeft. Het boek, gepubliceerd in 1968 als onderdeel van de serie Literaire Reuzenpocket, is de eerste roman van Michiels die expliciet met deze thematiek omgaat. In Het afscheid wordt het leven van de hoofdpersoon gekenmerkt door voortdurende twijfel en onzekerheid, gesymboliseerd door de figuur van de schildwacht die blijft of deserteert, naar links of naar rechts marcheert.

De roman verweeft autobiografische elementen, zoals Michiels’ jeugd en zijn tijd als brancardier in een hospitaal, met een symbolische weergave van existentiële twijfel. Dit komt ook tot uiting in zijn latere werk, zoals Orchis Militaris, waar hij verder ingaat op deze thema’s. De wisselwerking tussen tegendelen en de gelijkschakeling hiervan zijn terugkerende motieven: ‘In al onze fabrieken en in alle kantoren en alle stations en alle gevangenissen en alle ziekenhuizen en op alle torens, overal staan de klokken gelijk met jullie klokken, alleen in onze huizen niet. Daar lopen ze nog precies zoals vroeger, de dag voordat jullie kwamen.’

Ivo Michiels (1923-2012), pseudoniem van Henri Ceuppens, was een vooraanstaande Vlaamse schrijver die bekendstond om zijn experimentele en modernistische stijl. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande verkenning van menselijke emoties en existentiële vraagstukken. Michiels’ romans, zoals de Alfa-cyclus, zijn vaak complex en uitdagend, maar bieden een rijke en diepzinnige kijk op de menselijke conditie.

English:

Het afscheid (The Farewell) by Ivo Michiels is a symbolic novel that centers on the theme of human uncertainty. Published in 1968 as part of the Literaire Reuzenpocket series, this book is the first of Michiels’ works to explicitly address this theme. In Het afscheid, the protagonist’s life is marked by continuous doubt and uncertainty, symbolized by the figure of the sentinel who either stays or deserts, marches left or right.

The novel weaves autobiographical elements, such as Michiels’ youth and his time as a stretcher-bearer in a hospital, with a symbolic portrayal of existential doubt. This theme is further explored in his later work, such as Orchis Militaris, which delves deeper into these motifs. The interplay between opposites and their interchangeability are recurring themes: ‘In all our factories and in all offices and all stations and all prisons and all hospitals and on all towers, everywhere the clocks are set to your clocks, only in our houses not. There they run exactly as they did before, the day before you came.’

Ivo Michiels (1923-2012), pseudonym of Henri Ceuppens, was a prominent Flemish writer known for his experimental and modernist style. His work is characterized by an in-depth exploration of human emotions and existential questions. Michiels’ novels, such as the Alpha cycle, are often complex and challenging but offer a rich and profound insight into the human condition.