El Negro en ik

Westerman, Frank. El Negro en ik. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2005. 250 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Third Edition. 13,5 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2703 SKU: SKU-3067 Category:

Nederlands

“El Negro en ik” is een fascinerende reisreportage over ras, cultuur en identiteit. Frank Westerman, als negentienjarige student, staat in een Spaans museum oog in oog met een opgezette Afrikaan genaamd El Negro. Westerman volgt de omzwervingen van El Negro door Europa en beschrijft hoe deze naamloze zwarte man het Europese denken over slavernij, kolonialisme en racisme weerspiegelt. Westerman verwerkt ook zijn ervaringen als ontwikkelingswerker en toont hoe historische rasopvattingen in actuele gedaanten terugkeren. Het boek eindigt met een confrontatie in post-apartheid Zuid-Afrika.

Frank Westerman (1964) is een Nederlandse auteur en journalist, bekend om zijn diepgravende non-fictie werken. Hij verkreeg bekendheid met “De graanrepubliek” en won prijzen zoals de Dr. L. de Jongprijs. Zijn werk “Ingenieurs van de ziel” ontving de Dr. Wijnaendts Franckenprijs en de J. Greshoffprijs. Westerman staat bekend om zijn meeslepende stijl en het verweven van persoonlijke ervaringen met bredere historische en sociale thema’s.

English

“El Negro en ik” is a fascinating travelogue about race, culture, and identity. As a nineteen-year-old student, Frank Westerman encounters a taxidermied African named El Negro in a Spanish museum. Westerman traces El Negro’s journey through Europe, illustrating how this nameless black man reflects European views on slavery, colonialism, and racism. Westerman also incorporates his experiences as a development worker, showing how historical racial concepts reappear in contemporary forms. The book concludes with a confrontation in post-apartheid South Africa.

Frank Westerman (1964) is a Dutch author and journalist known for his in-depth non-fiction works. He gained recognition with “The Republic of Grain” and won awards such as the Dr. L. de Jong Prize. His work “Engineers of the Soul” received the Dr. Wijnaendts Francken Prize and the J. Greshoff Prize. Westerman is known for his engaging style and the integration of personal experiences with broader historical and social themes.

Weight 311 kg
Dimensions 21 × 13,5 cm