Dubbelportret

De Moor, Margriet. Dubbelportret. Drie novellen. Amsterdam: Contact, 1992. 200 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Fourth Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine Plus. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2700 SKU: SKU-3013 Category:

Nederlands:

In Dubbelportret presenteert Margriet de Moor drie fijnzinnige novellen die zich onderscheiden door hun psychologische diepgang en precieze observaties. Het titelverhaal volgt twee zusters tijdens een bezoek aan Barcelona, waar ze niet alleen de stad verkennen maar ook de avontuurlijke geschiedenis van hun moeder ontdekken. Hun moeder had een relatie met een Spaanse schilder, die de zusters ook ontmoeten. Het tweede verhaal draait om een weduwe die haar nieuwe leven en relatie met een gescheiden man verkent. Ze delen hun levensverhalen met elkaar, waardoor een nieuwe wereld voor hen beiden ontstaat. In het derde verhaal staat een vrouw centraal, en de schrijfster weet zich buitengewoon goed in haar psychologie te verplaatsen. Door middel van flashbacks verweeft De Moor gebeurtenissen op een compositorisch meesterlijke manier, waardoor de verhalen een rijke en gelaagde structuur krijgen. Deze bundel toont haar talent voor taal en woordkeus, en creëert een uiterst sfeervol geheel.

Margriet de Moor, geboren in 1941 in Nederland, is een gevierd schrijfster en beeldend kunstenares. Haar werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische benadering en een elegante, poëtische schrijfstijl. Naast Dubbelportretheeft ze verschillende andere succesvolle romans en novellen geschreven, waaronder Eerst grijs dan wit dan blauw en De virtuoos. De Moor heeft meerdere literaire prijzen gewonnen en haar werk wordt internationaal erkend en vertaald.

English:

In Dubbelportret (Double Portrait), Margriet de Moor presents three exquisitely crafted novellas that stand out for their psychological depth and precise observations. The title story follows two sisters on a visit to Barcelona, where they not only explore the city but also uncover the adventurous past of their mother, who had a relationship with a Spanish painter they also encounter. The second story revolves around a widow who explores her new life and relationship with a divorced man. They share their life stories with each other, creating a new world for both. The third story centers on a woman, and the author skillfully delves into her psychology. Through flashbacks, De Moor intricately weaves events together, creating a rich and layered narrative. This collection showcases her talent for language and word choice, creating an atmospheric and compelling read.

Margriet de Moor, born in 1941 in the Netherlands, is a celebrated author and visual artist. Her work is characterized by deep psychological insight and an elegant, poetic writing style. In addition to Dubbelportret, she has written several other successful novels and novellas, including Eerst grijs dan wit dan blauw (First Grey, Then White, Then Blue) and De virtuoos (The Virtuoso). De Moor has won multiple literary awards, and her work is internationally recognized and translated.

Dimensions 20 × 12,5 cm