De sfinks op de belt

Spillebeen, Willy. De sfinks op de belt. Brussel / Den Haag: Manteau, 1968. Printed by Geuze Dordt172 pages. 1 Volume. Series: Marnix pocket. [First Edition]. Marnix pocket nr. 50. 20 cm. x 12,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

4,50

In stock

Product ID: 2501 SKU: SKU-2074 Category:

Nederlands:

Willy Spillebeen, geboren in 1932, is een Vlaamse schrijver en dichter die bekend staat om zijn veelzijdige literaire oeuvre, dat romans, gedichten en essays omvat. Spillebeen’s werk verkent vaak thema’s van persoonlijke identiteit, maatschappelijke uitdagingen en de menselijke zoektocht naar betekenis.

De sfinks op de belt is een roman van Willy Spillebeen, gepubliceerd in 1968 door Manteau in Brussel/Den Haag als deel van de Marnix pocket serie (nr. 50). Dit eerste deel bevat 172 pagina’s en heeft een formaat van 20 cm x 12,5 cm. Het boek is gedrukt door Geuze Dordt en is in uitstekende staat met een softcover en perfecte binding.

In De sfinks op de belt wordt de jongen Wim Persoons van school gestuurd en gaat hij op een eenzame zwerftocht langs de rivier. Hij wordt geconfronteerd met de werkelijkheid, die voor hem zowel een uitdaging als een inspiratiebron vormt om zijn eigen wereld te scheppen. Wim is op zoek naar zijn ‘Voor-beeld’, de sfinks die uiteindelijk voos blijkt te zijn, maar hij ontdekt ook dat hij zelf een sfinks is en worstelt met de vraag “wie ben ik?”. Om zich in de maatschappij te kunnen handhaven, zal hij zich moeten bevrijden.

Deze roman onderzoekt diepgaande thema’s zoals zelfontdekking, de zoektocht naar identiteit en de strijd om zichzelf te bevrijden van maatschappelijke beperkingen.

English:

Willy Spillebeen, born in 1932, is a Flemish writer and poet known for his versatile literary oeuvre, which includes novels, poems, and essays. Spillebeen’s work often explores themes of personal identity, societal challenges, and the human quest for meaning.

De sfinks op de belt (The Sphinx on the Dump) is a novel by Willy Spillebeen, published in 1968 by Manteau in Brussels/The Hague as part of the Marnix pocket series (no. 50). This first edition contains 172 pages and measures 20 cm x 12.5 cm. The book was printed by Geuze Dordt and is in fine condition with a softcover and perfect binding.

In De sfinks op de belt, the boy Wim Persoons is expelled from school and embarks on a solitary journey along the river. He is confronted with reality, which both challenges and inspires him to create his own world. Wim is searching for his ‘Exemplar,’ the sphinx that ultimately proves to be futile, but he also discovers that he himself is a sphinx, grappling with the question “who am I?”. To survive in society, he must liberate himself.

This novel delves into profound themes such as self-discovery, the quest for identity, and the struggle to free oneself from societal constraints.

Dimensions 12,5 × 20 cm