De ontaarde slapers

Ruyslinck, Ward. De ontaarde slapers. Brussel: A. Manteau, 1957. Printed by Mouton & Co., Den Haag. 127 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 19,5 cm..
Condition: Fine. Dust Jacket missing. Hardcover.

15,00

In stock

Product ID: 3135 SKU: SKU-4373 Category:

Nederlands

De ontaarde slapers van Ward Ruyslinck vertelt het verhaal van een werkschuw echtpaar dat gevangen zit in een levenshouding vol negativiteit. De man, een aartsleugenaar, heeft zijn hele leven lang slechts één beroep uitgeoefend: dat van werkloze. Zijn vrouw, net zo lui als hij, wordt beheerst door een ziekelijke angst voor een nieuwe oorlog. Ze zien het nut van werken niet in, omdat ze vinden dat er niets meer van het leven te verwachten valt.

Op een vroege lentedag gebeurt er echter iets onverwachts. De man lijkt plotseling de schoonheid van het leven te ontdekken. Deze nieuwe realisatie maakt hem rusteloos, zo zeer dat hij zelfs niet meer de rust kan vinden om zijn meest geliefde bezigheid, slapen, voort te zetten. Deze rusteloosheid blijkt uiteindelijk zijn ondergang te zijn.

Ruyslinck werkt dit gegeven uit tot een fascinerend verhaal vol grimmige humor en diepe menselijke inzichten. Zijn schrijfstijl is scherp en doordringend, waardoor de lezer zowel glimlacht om de ironie als hoofdschudt om de tragiek van de situatie. De thema’s van werkeloosheid, existentiële angst en de zoektocht naar betekenis resoneren sterk door het hele boek.

De ontaarde slapers is een obsessieve kleine roman over een echtpaar van middelbare leeftijd dat hun dagen vult met slapen door een volledig negatieve levenshouding. De eerste poging om tot iets anders te komen wordt hen noodlottig. Ruyslinck werd voor dit debuut bekroond met de romanprijs van Hilvarenbeek en de romanprijs van de provincie Antwerpen. Het boek is vertaald in verschillende talen, waaronder Engels, Duits, Spaans, Roemeens en Pools. Vanwege de geringe omvang is het ook populaire eindexamenliteratuur.

Ward Ruyslinck (1929-2014), pseudoniem van Raymond De Belser, was een Vlaamse schrijver bekend om zijn satirische en vaak sombere romans. Hij debuteerde in 1957 met De ontaarde slapers, dat onmiddellijk succes kende en hem verschillende prijzen opleverde. Ruyslinck groeide op in een arbeidersgezin en zijn bescheiden achtergrond beïnvloedde sterk zijn schrijfstijl en thematiek. Hij was een meester in het beschrijven van de absurditeit en de tragiek van het alledaagse leven, vaak met een donkere humor.

Naast romans schreef Ruyslinck ook poëzie, essays en toneelstukken. Zijn werk wordt gekenmerkt door een scherp sociaal bewustzijn en een diepe betrokkenheid bij de menselijke conditie. Ruyslinck’s literaire carrière strekte zich uit over meer dan vijf decennia, waarin hij een breed scala aan onderwerpen verkende, van de strijd van het individu tegen de maatschappij tot de vernietigende kracht van oorlog. Zijn invloed op de Vlaamse literatuur is onmiskenbaar, en zijn werken blijven relevant vanwege hun universele thema’s en diep menselijke inzichten.

English

De ontaarde slapers by Ward Ruyslinck tells the story of a work-shy couple trapped in a life of negativity. The man, an arch-liar, has only ever had one occupation: that of being unemployed. His wife, just as lazy as he is, is consumed by a morbid fear of another war. They see no point in working because they feel there’s nothing left to expect from life.

However, one early spring day, something unexpected happens. The man suddenly seems to discover the beauty of life. This new realization makes him restless, to the point where he can no longer find peace in his favorite pastime: sleeping. This restlessness ultimately leads to his downfall.

Ruyslinck develops this premise into a fascinating story full of grim humor and deep human insights. His writing style is sharp and penetrating, causing the reader to both smile at the irony and shake their head at the tragedy of the situation. Themes of unemployment, existential dread, and the search for meaning resonate strongly throughout the book.

De ontaarde slapers is an obsessive short novel about a middle-aged couple who spend their days sleeping due to a completely negative outlook on life. Their first attempt to change this routine proves fatal. Ruyslinck was awarded the Hilvarenbeek Novel Prize and the Antwerp Province Novel Prize for this debut. The book has been translated into several languages, including English, German, Spanish, Romanian, and Polish. Its small size also makes it popular exam literature.

Ward Ruyslinck (1929-2014), pseudonym of Raymond De Belser, was a Flemish writer known for his satirical and often somber novels. He debuted in 1957 with De ontaarde slapers, which immediately gained success and won him several awards. Ruyslinck grew up in a working-class family, and his modest background greatly influenced his writing style and themes. He was a master at describing the absurdity and tragedy of everyday life, often with dark humor.

In addition to novels, Ruyslinck also wrote poetry, essays, and plays. His work is characterized by a sharp social consciousness and a deep engagement with the human condition. Ruyslinck’s literary career spanned more than five decades, during which he explored a wide range of subjects, from the individual’s struggle against society to the destructive power of war. His influence on Flemish literature is undeniable, and his works remain relevant due to their universal themes and profound human insights.

Dimensions 19,5 × 12,5 cm