De man van mos

Schouwenaars, Clem. De man van mos. Brussel / Den Haag: A. Manteau, 1966. Printed by Geuze Dordt. 143 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Marnix pocket. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

6,50

In stock

Product ID: 2262 SKU: SKU-2096 Category:

Nederlands:

Clem Schouwenaars (1932-1993) was een Vlaamse schrijver en dichter, bekend om zijn introspectieve en vaak melancholische stijl. Zijn werk richt zich vaak op de thema’s van verval, eenzaamheid en de zoektocht naar zin in het leven. Schouwenaars was een productieve auteur die een grote verscheidenheid aan genres besloeg, van poëzie en proza tot essays en dagboeken.

De man van mos is een roman die in 1966 werd gepubliceerd als onderdeel van de Marnix pocket-serie. Het boek draait om de thema’s van verval en vergankelijkheid, en reflecteert Schouwenaars’ kenmerkende stijl van introspectie en melancholie. De protagonist worstelt met zijn identiteit en het zoeken naar betekenis in een wereld die lijkt te ontglippen. Door de subtiele en poëtische taal creëert Schouwenaars een sfeer van introspectie en contemplatie, die de lezer uitnodigt om na te denken over de diepere lagen van het bestaan.

English:

Clem Schouwenaars (1932-1993) was a Flemish writer and poet, known for his introspective and often melancholic style. His work frequently addresses themes of decay, loneliness, and the search for meaning in life. Schouwenaars was a prolific author who covered a wide range of genres, including poetry, prose, essays, and diaries.

De man van mos (The Man of Moss) is a novel published in 1966 as part of the Marnix pocket series. The book delves into themes of decay and transience, reflecting Schouwenaars’ characteristic style of introspection and melancholy. The protagonist grapples with his identity and the search for meaning in a world that seems to be slipping away. Through subtle and poetic language, Schouwenaars creates an atmosphere of introspection and contemplation, inviting the reader to reflect on the deeper layers of existence.