De Kapellekensbaan

Boon, Louis Paul. De Kapellekensbaan. of de 1ste illegale roman van Boontje. Teksteditie en nawoord: Kris Humbeeck en Bart Vanegeren. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 1994. 404 pages. 1 Volume. 25th Edition. 15 cm. x 22 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Mint.

isbn10: 9029503998

isbn13: 9789029503990

12,00

In stock

Product ID: 7132 SKU: SKU-0571 Category:

Nederlands:

Louis Paul Boon’s “De Kapellekensbaan” is een meesterwerk dat oorspronkelijk verscheen in 1953 en nu beschikbaar is in een vijfentwintigste druk als onderdeel van de Werkuitgaven-reeks. Deze editie, verzorgd door het L.P. Boon Documentatiecentrum van de Universitaire Instelling Antwerpen, bevat de onverkorte tekst en een nawoord van Kris Humbeeck en Bart Vanegeren. Het boek combineert verschillende verhalen en genres, waaronder de levensgeschiedenis van Ondineke Bosmans, een arm maar sluw meisje dat hogerop probeert te komen tijdens de opkomst van het socialisme in België.

Het verhaal is een unieke mix van feuilleton, kanttekeningen bij de moderne wereld, verhaaltjes, en bittere bedenkingen, met een rijk gezelschap van personages zoals de Kantieke Schoolmeester, Mossieu Colson, Tippetotje, Kramiek, en Johan Janssens, die allen bijdragen aan de complexe verhaallijn. Dit werk wordt beschouwd als een hoogtepunt van de Nederlandstalige literatuur en is in vele talen vertaald.

Louis Paul Boon (1912-1979) was een invloedrijke Vlaamse schrijver die bekendstond om zijn experimentele stijl en sociale kritiek. Hij begon zijn carrière als journalist en schrijver en brak door met zijn roman “Mijn kleine oorlog”. “De Kapellekensbaan” wordt beschouwd als zijn magnum opus, waarin hij zijn onconventionele stijl en maatschappijkritische visie ten volle laat zien. Boon’s werk blijft relevant vanwege zijn scherpe observaties over de menselijke natuur en de samenleving.

English:

Louis Paul Boon’s “De Kapellekensbaan” is a masterpiece originally published in 1953 and now available in its twenty-fifth edition as part of the Werkuitgaven series. This edition, curated by the L.P. Boon Documentation Centre of the University of Antwerp, includes the unabridged text and an afterword by Kris Humbeeck and Bart Vanegeren. The book combines various stories and genres, including the life story of Ondineke Bosmans, a poor but cunning girl trying to rise in society during the rise of socialism in Belgium.

The story is a unique mix of serial, commentaries on the modern world, stories, and bitter reflections, with a rich cast of characters such as the Kantieke Schoolmaster, Mossieu Colson, Tippetotje, Kramiek, and Johan Janssens, all contributing to the complex narrative. This work is considered a pinnacle of Dutch literature and has been translated into many languages.

Louis Paul Boon (1912-1979) was an influential Flemish writer known for his experimental style and social criticism. He began his career as a journalist and writer, gaining recognition with his novel “Mijn kleine oorlog”. “De Kapellekensbaan” is considered his magnum opus, showcasing his unconventional style and socially critical perspective. Boon’s work remains relevant due to his sharp observations about human nature and society.

Dimensions 22 × 15 cm
isbn10

9029503998

isbn13

9789029503990