De engel van Amsterdam

Mak, Geert. De engel van Amsterdam. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1997. 268 pages. Seventh Edition. 201 mm. x 126 mm.
Softcover.

6,50

In stock

Product ID: 2291 SKU: SKU-3074 Category:

Nederlands:

“De engel van Amsterdam” van Geert Mak is een verzameling verhalen die de stad Amsterdam portretteren vanuit verschillende historische en sociale invalshoeken. Het boek fungeert als een kroniek die de stad tot leven brengt door middel van anekdotes, historische feiten en persoonlijke verhalen.

Mak beschrijft de dagelijkse gebeurtenissen en de verborgen lagen van de stad, variërend van de middeleeuwen tot het moderne tijdperk. Hij verkent de levens van verschillende Amsterdammers, van kunstenaars en schrijvers tot daklozen en immigranten, en schetst een gedetailleerd beeld van de stedelijke samenleving en haar evolutie door de eeuwen heen. Een belangrijk onderdeel van het boek is de reportage over het eiland Oostenburg, waar jarenlang de ‘drop outs’ van de samenleving bij elkaar woonden. Dit stuk sluit de bundel af en biedt een diepgaand inzicht in de marges van de stad.

Een andere opvallende reportage in het boek gaat over de zwervers rondom het Centraal Station, waarbij Mak een vergelijking maakt met George Orwell’s “Down and Out in Paris and London”. Door deze verhalen te bundelen, geeft Mak een compleet beeld van Amsterdam, waarin het dagelijks leven, de historische context en de sociale dynamiek centraal staan.

Geert Mak, geboren op 4 december 1946, is een gerenommeerde Nederlandse journalist en schrijver. Zijn werk kenmerkt zich door een combinatie van journalistiek en historische analyse, vaak gericht op de geschiedenis en sociale veranderingen in Nederland en Europa. Bekende werken van hem zijn onder andere “In Europa” en “Hoe God verdween uit Jorwerd”. “De engel van Amsterdam” is een voorbeeld van hoe Mak persoonlijke verhalen verweeft met de bredere historische context, waardoor een levendig portret van de stad ontstaat.

English:

“The Angel of Amsterdam” by Geert Mak is a collection of stories that portray the city of Amsterdam from various historical and social perspectives. The book serves as a chronicle, bringing the city to life through anecdotes, historical facts, and personal stories.

Mak describes the daily events and hidden layers of the city, ranging from the Middle Ages to the modern era. He explores the lives of various Amsterdam residents, from artists and writers to homeless people and immigrants, painting a detailed picture of urban society and its evolution over the centuries. An important part of the book is the report on the island of Oostenburg, where the outcasts of society lived together for years. This piece closes the collection and provides a deep insight into the city’s margins.

Another notable report in the book is about the homeless people around Central Station, where Mak makes a comparison with George Orwell’s “Down and Out in Paris and London”. By compiling these stories, Mak offers a comprehensive view of Amsterdam, focusing on everyday life, historical context, and social dynamics.

Geert Mak, born on December 4, 1946, is a renowned Dutch journalist and writer. His work is characterized by a combination of journalism and historical analysis, often focusing on the history and social changes in the Netherlands and Europe. His well-known works include “In Europe” and “How God Disappeared from Jorwerd”. “The Angel of Amsterdam” exemplifies how Mak weaves personal stories with broader historical context, creating a vivid portrait of the city.

Weight 328 kg
Dimensions 126 × 201 cm