Chaos en rumoer

Zwagerman, Joost. Chaos en rumoer. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 1997. 248 pages. 1 Volume. Second Edition. 14 cm. x 22 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029561653

3,00

Product ID: 2511 SKU: SKU-2977 Category:

Nederlands:

Chaos en rumoer van Joost Zwagerman vertelt het verhaal van Otto Vallei, een man die lijdt aan zaalvrees, telefoonfobie en schrijfkramp. Vooral die schrijfkramp is een kwelling voor Otto, want hij heeft literaire ambities maar kampt met writer’s block, de ergste kwaal voor een schrijver. Ten einde raad overweegt hij een roman te schrijven over een schrijver die niet aan schrijven toekomt. Wanneer ook dat plan mislukt, neemt hij met bloedend hart afscheid van de literatuur en wordt presentator van het weinig beluisterde radioprogramma “Chaos en Rumoer.”

Otto ziet deze overstap als een beschamende degradatie: van de literatuur naar de media, van een poging tot eeuwige roem naar een knieval voor het vluchtigste. Zijn eer wordt nog verder aangetast wanneer de charismatische succesauteur Eddy Waterland furore maakt met een roman over een schrijver die niet tot schrijven komt… een roman over Otto Vallei, zo lijkt het Otto zelf. De satire in Chaos en rumoer neemt een radicale wending wanneer Otto en zijn collega’s van de radio verstrikt raken in een kluwen van feit en fictie.

Joost Zwagerman schetst in deze roman een hilarisch en scherp beeld van de wereld van de media, en in het bijzonder van de zorgenkinderen die radio heet. Daarnaast wordt ook het literaire bedrijf op de hak genomen. De grote angsten van een kleine man vormen de kern van deze vermakelijke maar ook diepzinnige roman, waarin satire en ernst elkaar voortdurend afwisselen.

English:

Chaos en rumoer by Joost Zwagerman tells the story of Otto Vallei, a man who suffers from agoraphobia, phone phobia, and writer’s cramp. This writer’s cramp is particularly torturous for Otto, as he has literary ambitions but is plagued by writer’s block, the worst ailment for any writer. In desperation, he considers writing a novel about a writer who can’t write. When even this plan fails, he reluctantly leaves literature behind and becomes the presenter of the little-listened-to radio program “Chaos en Rumoer.”

Otto sees this transition as a humiliating downgrade: from literature to media, from a quest for eternity to a bow to the most fleeting. His pride is further wounded when the charismatic and mysterious successful author Eddy Waterland makes waves with a novel about a writer who can’t write… a novel that seems to be about Otto Vallei himself. The satire in Chaos en rumoer takes a radical turn when Otto and his radio colleagues become entangled in a web of fact and fiction.

Joost Zwagerman paints a hilarious and sharp portrait of the media world in this novel, particularly the problematic realm of radio. Additionally, the literary industry is also lampooned. The great fears of a small man form the heart of this entertaining yet profound novel, where satire and seriousness continually interplay.

Dimensions 22 × 14 cm
isbn10

9029561653