Cadavre exquis

Van Laerhoven, Bob. Cadavre exquis. Antwerpen: Dedalus, 1992. 208 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9052810532

4,50

In stock

Product ID: 2921 SKU: SKU-2146 Category:

Nederlands:

Cadavre exquis door Bob Van Laerhoven vertelt het verhaal van een schilder, Drees, die zich in een nogal wanhopige fase van zijn leven bevindt. Hij ontdekt dat zijn oude moeder in zijn Vlaamse geboortedorp is overleden en besluit haar begrafenis bij te wonen. Wat volgt is een bonte mengeling van verhalen in verschillende vertelperspectieven – de ik-, jij-, en hij-vorm – evenals monologen, uitroepen en andere teksten, waarin voortdurend Drees de hoofdfiguur blijkt te zijn. De auteur wekt regelmatig de suggestie dat dit alles slechts fictie is, wat het geheel nog verwarrender maakt. Het overheersende thema is dat iedereen die intensief met de hoofdpersoon omgaat, waarschijnlijk zal sterven, meestal door het fatale falen van Drees. Ondanks de titel “Cadavre exquis,” die verwijst naar een surrealistisch genre, lijkt er weinig overeenkomst te zijn met dit genre, tenzij de auteur zijn woeste associatieve creatie met deze term wil ironiseren.

Bob Van Laerhoven (1953) is een Belgische schrijver en journalist. Hij debuteerde in 1985 met de roman Nachtspel. Van Laerhoven staat bekend om zijn veelzijdige en soms controversiële werk dat vaak maatschappelijke en psychologische thema’s verkent. Hij heeft meerdere literaire prijzen gewonnen en zijn boeken zijn vertaald in verschillende talen. In Cadavre exquis combineert Van Laerhoven complexe verhaallijnen en een experimentele vertelstijl om de innerlijke wereld van zijn hoofdpersoon en de impact van zijn verleden te verkennen.

English:

Cadavre exquis by Bob Van Laerhoven tells the story of a painter, Drees, who is in a rather desperate phase of his life. He learns that his elderly mother has died in his Flemish hometown and decides to attend her funeral. What follows is a colorful mix of stories in various narrative perspectives—the first, second, and third person—as well as monologues, exclamations, and other texts, in which Drees constantly appears as the main character. To make things even more confusing, the author often suggests that all of this is merely fiction. The overarching theme is that anyone who gets closely involved with the protagonist is likely to die, usually due to the fatal failings of Drees. Despite the title “Cadavre exquis,” referring to a surrealist genre, there appears to be little resemblance to this genre, unless the author intends to ironize his wild associative creation with this term.

Bob Van Laerhoven (1953) is a Belgian writer and journalist. He debuted in 1985 with the novel Nachtspel. Van Laerhoven is known for his versatile and sometimes controversial work that often explores social and psychological themes. He has won several literary awards, and his books have been translated into multiple languages. In Cadavre exquis, Van Laerhoven combines complex storylines and an experimental narrative style to explore the inner world of his protagonist and the impact of his past.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9052810532