Bewijs van ontslag

Stoute, René. Bewijs van ontslag. Klein autobiografisch leesboek. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979. 117 pages. Series: Grote ABC. [?First Edition]. Grote ABC nr. 709. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029546816

3,00

In stock

Product ID: 2500 SKU: SKU-2073 Category:

Nederlands:

René Stoute (1946-2000) was een Nederlandse schrijver en dichter, bekend om zijn autobiografische en vaak introspectieve stijl. Zijn werk wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarin hij zijn eigen ervaringen en observaties verwerkt. Stoute’s literaire stem is eerlijk en soms rauw, wat zijn verhalen een authentiek en herkenbaar karakter geeft.

Bewijs van ontslag. Klein autobiografisch leesboek is een verzameling van acht verhalen waarin Stoute voortborduurt op thema’s uit zijn eerdere werk. De verhalen zijn sterk autobiografisch van aard, waarbij de auteur put uit zijn persoonlijke ervaringen. Het citaat van Léautaud dat als motto dient, fungeert als een beginselverklaring voor Stoute’s benadering van het schrijven. De verhalen in deze bundel bieden een intieme kijk op het leven van de auteur, met nadruk op zijn worstelingen en triomfen.

English:

René Stoute (1946-2000) was a Dutch writer and poet, known for his autobiographical and often introspective style. His work is characterized by a personal approach, in which he incorporates his own experiences and observations. Stoute’s literary voice is honest and sometimes raw, giving his stories an authentic and relatable character.

Bewijs van ontslag. Klein autobiografisch leesboek (Proof of Dismissal. Small Autobiographical Reader) is a collection of eight stories in which Stoute continues to explore themes from his earlier work. The stories are deeply autobiographical, drawing from the author’s personal experiences. The quotation from Léautaud that serves as a motto acts as a declaration of principle for Stoute’s approach to writing. The stories in this collection offer an intimate look into the author’s life, highlighting his struggles and triumphs.

isbn10

9029546816