Met hulst en marentak

Peleman, Bert. Met hulst en marentak. ‘n winterboek voor jong en oud. Antwerpen: Studio Bruegel, 1951. 63 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover. Bloemlezing uit Kerst- en Nieuwjaarsgedichten 1937-1951. Met prenten van Frans van Immerseel.

7,00

In stock

Product ID: 3854 SKU: SKU-7050 Category:

Nederlands:

Met hulst en marentak. ‘n winterboek voor jong en oud is een bloemlezing samengesteld door Bert Peleman, uitgegeven in 1951 door Studio Bruegel in Antwerpen. Dit boek, bestaande uit 63 pagina’s, is de eerste editie en heeft een zachte kaft met genaaide binding. De bloemlezing omvat kerst- en nieuwjaarsgedichten geschreven tussen 1937 en 1951, vergezeld van illustraties van Frans van Immerseel.

Bert Peleman, een bekende Vlaamse dichter en schrijver, heeft met deze verzameling een sfeer van winterse warmte en feestelijkheid weten vast te leggen. De gedichten variëren in toon en thema, maar allen ademen de geest van het kerstseizoen uit. De werken zijn bedoeld voor een breed publiek, van jong tot oud, en bieden een nostalgische terugblik op traditionele kerstvieringen en nieuwjaarswensen.

De illustraties van Frans van Immerseel voegen een extra dimensie toe aan de gedichten, waardoor de lezers visueel kunnen genieten van de winterse taferelen en de feestelijke sfeer die in de teksten wordt opgeroepen. Van Immerseel, bekend om zijn gedetailleerde en sfeervolle prenten, heeft met zijn kunst een prachtige aanvulling gegeven op de poëtische inhoud van het boek.

De gedichten in Met hulst en marentak reflecteren niet alleen de vreugde en het samenzijn van de feestdagen, maar ook momenten van introspectie en het herdenken van het afgelopen jaar. Het boek nodigt de lezers uit om stil te staan bij de betekenis van kerst en nieuwjaar, en om de tijd te nemen voor persoonlijke reflectie en het maken van nieuwe plannen en wensen voor het komende jaar.

Bert Peleman heeft met deze bloemlezing een waardevolle bijdrage geleverd aan de Vlaamse literaire traditie, en het boek blijft een geliefd werk voor iedereen die houdt van poëzie en de magie van het winterseizoen. De combinatie van mooie poëzie en artistieke illustraties maakt Met hulst en marentak tot een tijdloos winterboek dat generatie na generatie kan blijven inspireren.

Bert Peleman (1915-1996) was een Vlaamse dichter, prozaschrijver en theatermaker. Hij begon zijn literaire carrière in de jaren 1930 en verwierf bekendheid met zijn poëzie en verhalen die vaak diepe menselijke emoties en ervaringen verkennen. Peleman’s werk wordt gekenmerkt door een rijke taal en een gevoel voor de nuances van het leven, en hij blijft een gerespecteerde figuur in de Vlaamse literatuur.

English:

Met hulst en marentak. ‘n winterboek voor jong en oud is an anthology compiled by Bert Peleman, published in 1951 by Studio Bruegel in Antwerp. This book, consisting of 63 pages, is the first edition and features a softcover with sewn binding. The anthology includes Christmas and New Year poems written between 1937 and 1951, accompanied by illustrations by Frans van Immerseel.

Bert Peleman, a renowned Flemish poet and writer, has captured the essence of winter warmth and festivity in this collection. The poems vary in tone and theme, but all exude the spirit of the Christmas season. The works are intended for a broad audience, from young to old, offering a nostalgic look back at traditional Christmas celebrations and New Year wishes.

The illustrations by Frans van Immerseel add an extra dimension to the poems, allowing readers to visually enjoy the winter scenes and festive atmosphere evoked in the texts. Van Immerseel, known for his detailed and atmospheric prints, has beautifully complemented the poetic content of the book with his art.

The poems in Met hulst en marentak reflect not only the joy and togetherness of the holidays but also moments of introspection and reflection on the past year. The book invites readers to pause and consider the meaning of Christmas and New Year, and to take time for personal reflection and making new plans and wishes for the coming year.

With this anthology, Bert Peleman has made a valuable contribution to the Flemish literary tradition, and the book remains a cherished work for anyone who loves poetry and the magic of the winter season. The combination of beautiful poetry and artistic illustrations makes Met hulst en marentak a timeless winter book that can continue to inspire generation after generation.

Bert Peleman (1915-1996) was a Flemish poet, prose writer, and theater maker. He began his literary career in the 1930s and gained recognition for his poetry and stories that often explore deep human emotions and experiences. Peleman’s work is characterized by rich language and a sensitivity to the nuances of life, and he remains a respected figure in Flemish literature.

Dimensions 20 × 13 cm