Gedichten

Francken, Fritz. Gedichten. (1915 – 1950). Antwerpen: L. Van Uffelen, 1953. 109 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 18 cm.
Condition: Fine. Hardcover.

20,00

In stock

Product ID: 4139 SKU: SKU-7045 Category:

Nederlands:

Gedichten (1915 – 1950) is een dichtbundel van Fritz Francken, gepubliceerd in 1953 door L. Van Uffelen in Antwerpen. Dit boek, bestaande uit 109 pagina’s, is de eerste editie en heeft een hardcover omslag. Fritz Francken, geboren op 17 april 1893 in Antwerpen en overleden op 15 augustus 1969 in dezelfde stad, was een Vlaamse dichter en prozaschrijver. Zijn echte naam was Frederik Edward Clijmans. Francken begon zijn carrière als journalist en bibliothecaris, voordat hij zich meer ging richten op het schrijven van fictie.

Francken’s eerste dichtbundel, Festijnen uit een bruidsgetij, verscheen in 1914. Hij vocht in de Eerste Wereldoorlog en verwerkte later zijn ervaringen als soldaat in zijn werk. In de jaren dertig was Francken enkele jaren hoofd van de dienst toerisme in Antwerpen, zijn geboortestad. Gedurende zijn leven richtte hij zich voornamelijk op het schrijven van verhalen, romans, essays en memoires, met een bijzondere aandacht voor de kleine dingen van het dagelijks leven.

Deze bundel, Gedichten (1915 – 1950), omvat een selectie van zijn gedichten geschreven over een periode van 35 jaar. Zijn poëzie is doordrongen van de ervaringen en observaties die hij gedurende zijn leven heeft verzameld. Francken’s werk wordt gekenmerkt door een ingetogen stijl, waarin de gewone momenten en de subtiele emoties van het dagelijks leven centraal staan. De gedichten in deze bundel weerspiegelen zijn diepe verbondenheid met zijn omgeving en zijn vermogen om het alledaagse op een poëtische manier te verwoorden.

Fritz Francken’s schrijfstijl is eenvoudig maar diepgaand, waarbij hij vaak de schoonheid en betekenis van gewone gebeurtenissen en objecten benadrukt. Zijn werk heeft een zekere tijdloosheid, omdat het de essentie van menselijke ervaringen en gevoelens vastlegt. Gedichten (1915 – 1950) biedt een uitgebreide kijk op zijn literaire carrière en toont zijn evolutie als dichter door de jaren heen.

Francken’s bijdrage aan de Vlaamse literatuur is aanzienlijk, en zijn gedichten blijven relevant voor lezers die geïnteresseerd zijn in de reflecties op het leven en de menselijke conditie. Deze bundel is een waardevolle toevoeging aan de collectie van iedere poëzieliefhebber.

English:

Gedichten (1915 – 1950) is a poetry collection by Fritz Francken, published in 1953 by L. Van Uffelen in Antwerp. This book, consisting of 109 pages, is the first edition and has a hardcover binding. Fritz Francken, born on April 17, 1893, in Antwerp and passed away on August 15, 1969, in the same city, was a Flemish poet and prose writer. His real name was Frederik Edward Clijmans. Francken began his career as a journalist and librarian before focusing more on writing fiction.

Francken’s first poetry collection, Festijnen uit een bruidsgetij, was published in 1914. He fought in World War I and later wrote about his experiences as a soldier. In the 1930s, Francken was the head of the tourism department in his hometown of Antwerp for several years. Throughout his life, he focused primarily on writing stories, novels, essays, and memoirs, often concentrating on the small details of everyday life.

This collection, Gedichten (1915 – 1950), includes a selection of his poems written over a period of 35 years. His poetry is imbued with the experiences and observations he gathered throughout his life. Francken’s work is characterized by a subdued style, focusing on ordinary moments and the subtle emotions of daily life. The poems in this collection reflect his deep connection to his surroundings and his ability to articulate the mundane in a poetic manner.

Fritz Francken’s writing style is simple yet profound, often highlighting the beauty and significance of ordinary events and objects. His work has a timeless quality, capturing the essence of human experiences and emotions. Gedichten (1915 – 1950) provides a comprehensive view of his literary career and showcases his evolution as a poet over the years.

Francken’s contribution to Flemish literature is significant, and his poems remain relevant to readers interested in reflections on life and the human condition. This collection is a valuable addition to any poetry lover’s library.

Dimensions 18 × 12,5 cm