Bloemlezing uit de verzen van Julius Sabbe

Sabbe, Julius. [Edited by Sabbe, Maurits]. Bloemlezing uit de verzen van Julius Sabbe. West-Vlaanderen: Provinciaal Bestuur van het Willemsfonds, 1936. Printed by Steenlandt, Kortrijk. 46 pages. 1 Volume. [First Edition]. printed at 750 copies. This is number 183 of 750. 16,5 cm. x 21,5 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

7,50

In stock

Product ID: 6623 SKU: SKU-0479 Category:

Nederlands:

Julius Sabbe, samengesteld door zijn zoon Maurits Sabbe, is een bloemlezing uit de verzen van Julius Sabbe. Het boek is uitgegeven door het Provinciaal Bestuur van het Willemsfonds in West-Vlaanderen in 1936 en gedrukt door Steenlandt in Kortrijk. Deze eerste editie is gedrukt in een oplage van 750 exemplaren, waarvan dit exemplaar nummer 183 is.

Julius Ludovicus Maria Sabbe (Gent, 14 februari 1846 – Brugge, 3 juli 1910) was een vooraanstaand Vlaams schrijver en een belangrijk figuur in de Vlaamse Beweging. Na zijn universitaire studies aan de Rijksuniversiteit Gent, werd Sabbe docent Nederlands aan het Koninklijk Atheneum in Brugge, een positie die hij 36 jaar lang bekleedde. Sabbe speelde een cruciale rol in de Vlaamse literatuur en journalistiek. Hij publiceerde tussen 1874 en 1881 in het tijdschrift “De Halletoren” en werd vervolgens hoofdredacteur van “Brugsche Beiaard”, een liberaal blad, van 1881 tot 1910. Hij was ook een van de redacteurs van het Vlaamse weekblad “Het Volksbelang”, opgericht door Julius Vuylsteke in 1867. Zijn cantate “De Klokke Roeland” werd in 1877 bekroond door de Koninklijke Academie van België.

Als liberale flamingant en steunpilaar van de Vlaamse cultuur, steunde hij de inspanningen van Peter Benoit voor een Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur en cultuur worden weerspiegeld in deze bloemlezing van zijn verzen, samengesteld en becommentarieerd door zijn zoon, Maurits Sabbe, die zelf een gerenommeerd auteur en docent Nederlands was.

English:

Julius Sabbe, compiled by his son Maurits Sabbe, is an anthology of Julius Sabbe’s verses. The book was published by the Provincial Government of the Willemsfonds in West Flanders in 1936 and printed by Steenlandt in Kortrijk. This first edition was printed in a limited run of 750 copies, of which this copy is number 183.

Julius Ludovicus Maria Sabbe (Ghent, February 14, 1846 – Bruges, July 3, 1910) was a prominent Flemish writer and a significant figure in the Flemish Movement. After his university studies at Ghent University, Sabbe became a Dutch teacher at the Royal Atheneum in Bruges, a position he held for 36 years. Sabbe played a crucial role in Flemish literature and journalism. He published in the monthly magazine “De Halletoren” between 1874 and 1881 and subsequently became the editor-in-chief of the liberal newspaper “Brugsche Beiaard” from 1881 to 1910. He was also one of the editors of the Flemish weekly “Het Volksbelang,” founded by Julius Vuylsteke in 1867. His cantata “De Klokke Roeland” was awarded the prize by the Royal Academy of Belgium in 1877.

As a liberal flamingant and pillar of Flemish culture, he supported Peter Benoit’s efforts for a Flemish Conservatory in Antwerp. His contributions to Flemish literature and culture are reflected in this anthology of his verses, compiled and commented on by his son, Maurits Sabbe, who was also a renowned author and Dutch teacher.

Dimensions 21,5 × 16,5 cm