Zwart water

Ekman, Kerstin. [Translated by Senders, Mariyet]. Zwart water. (Original Title: Händelser vid vatten). Amsterdam: Bert Bakker, 1995. 376 pages. 1 Volume. Sixth Edition. 15 cm. x 23 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 903511406X

isbn13: 9789035114067

3,50

In stock

Product ID: 7115 SKU: SKU-2711 Category:

Nederlands

In deze fascinerende roman herkent een vrouw zo’n achttien jaar na een afschuwelijke moord op twee jonge mensen het gezicht van iemand die wellicht de dader was. Hierna volgt de hele historie, gezien vanuit vele personen, die elk op hun eigen manier een tipje van de sluier oplichten. Het boek laat zich op verschillende niveaus lezen: het is een bijzonder spannende detective, het kan onder de literatuur ‘met een hoofdletter’ worden gerekend én het is een boeiende familieroman. Het karakter van het Zweedse dorp, dat tegen de grens van Noorwegen aanligt, en waarin spanningen tussen Noren, Zweden, Lappen en Finnen voelbaar zijn, wordt goed weergegeven. Vooral het leven met de natuur, de wisseling van de seizoenen, de symboliek, worden prachtig uitgebeeld. De jaren ’70 zijn duidelijk aanwezig. De schrijfster houdt het verhaal, ondanks de functionele uitweidingen, strak in de hand.

Kerstin Ekman, geboren op 27 augustus 1933, is een van de meest vooraanstaande Zweedse auteurs van haar tijd. Ze begon haar carrière als scenarioschrijver en documentairemaker voordat ze zich volledig op de literatuur richtte. Ekman heeft een breed scala aan romans geschreven, vaak met thema’s die de sociale dynamiek en de mysteries van het menselijk leven onderzoeken. Haar werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische analyse en een scherp oog voor de omgeving, waarbij de natuur vaak een prominente rol speelt. Ze heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze Litteris et Artibus-medaille en de Augustprijs. Ekman’s vermogen om complexe verhalen te verweven met rijke beschrijvingen en diepgaande karakters maakt haar tot een unieke stem in de Scandinavische literatuur.

English

In this fascinating novel, a woman recognizes, some eighteen years after the horrific murder of two young people, the face of someone who might have been the perpetrator. The entire story then unfolds, seen from the perspectives of many characters, each revealing a part of the mystery in their own way. The book can be read on several levels: it is a particularly thrilling detective story, it can be considered as high literature, and it is an engaging family saga. The character of the Swedish village near the Norwegian border, where tensions between Norwegians, Swedes, Sami, and Finns are palpable, is well depicted. The connection to nature, the changing seasons, and the symbolism are beautifully portrayed. The 1970s are clearly present. Despite the functional digressions, the author keeps the narrative tightly controlled.

Kerstin Ekman, born on August 27, 1933, is one of the foremost Swedish authors of her time. She began her career as a screenwriter and documentary filmmaker before fully dedicating herself to literature. Ekman has written a wide range of novels, often exploring themes related to social dynamics and the mysteries of human life. Her work is characterized by deep psychological analysis and a keen eye for the environment, with nature often playing a prominent role. She has received numerous awards, including the prestigious Litteris et Artibus medal and the August Prize. Ekman’s ability to weave complex stories with rich descriptions and profound characters makes her a unique voice in Scandinavian literature.

Weight 544 kg
Dimensions 23 × 15 cm
isbn10

903511406X

isbn13

9789035114067