Onder de sneeuw

Ekman, Kerstin. [Translated by Senders, Mariyet – Biesheuvel, Helene]. Onder de sneeuw. Literaire misdaadroman. Amsterdam: Bert Bakker, 1997. 219 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 7119 SKU: SKU-2738 Category:

Nederlands

In een klein dorp in het noorden van Lapland is een man doodgevroren. Misdaad of ongeluk? De politie besluit tot het laatste, maar een half jaar later komt de zaak weer aan het rollen door een vriend van de dode onderwijzer en het onderzoek begint opnieuw. Vroege detective (1961) van Ekman die vooral door Zwarte sneeuw (a.i. 97-27-065-2) in Nederland bekend werd. Veel van de elementen daaruit: gesloten gemeenschap, onherbergzaam landschap, problemen in relaties, dat alles is ook hier aanwezig. Minder uitgewerkt (het boek is véél dunner dan Zwarte sneeuw) maar even pakkend en somber. De poolnacht en de middernachtzon spelen een sfeerbepalende rol en het feit dat hier Zweeds, Fins en Samisch wordt gesproken (woordenlijst aanwezig). Interessant om te vergelijken met nieuwer werk maar ook gewoon een boeiend boek.

Kerstin Ekman, geboren op 27 augustus 1933, is een van de meest vooraanstaande Zweedse auteurs van haar tijd. Ze begon haar carrière als scenarioschrijver en documentairemaker voordat ze zich volledig op de literatuur richtte. Ekman heeft een breed scala aan romans geschreven, vaak met thema’s die de sociale dynamiek en de mysteries van het menselijk leven onderzoeken. Haar werk wordt gekenmerkt door een diepgaande psychologische analyse en een scherp oog voor de omgeving, waarbij de natuur vaak een prominente rol speelt. Ze heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze Litteris et Artibus-medaille en de Augustprijs. Ekman’s vermogen om complexe verhalen te verweven met rijke beschrijvingen en diepgaande karakters maakt haar tot een unieke stem in de Scandinavische literatuur.

English

In a small village in northern Lapland, a man has frozen to death. Crime or accident? The police conclude it is the latter, but six months later, the case is reopened by a friend of the deceased teacher, and the investigation begins anew. This early detective novel (1961) by Ekman became known in the Netherlands primarily through Blackwater (a.i. 97-27-065-2). Many of the elements from that work—closed communities, inhospitable landscapes, relationship problems—are also present here. Though less developed (the book is much shorter than Blackwater), it is equally gripping and somber. The polar night and midnight sun play a significant role in setting the atmosphere, as does the fact that Swedish, Finnish, and Sami are spoken here (glossary included). Interesting to compare with more recent work, but also just a fascinating book.

Kerstin Ekman, born on August 27, 1933, is one of the foremost Swedish authors of her time. She began her career as a screenwriter and documentary filmmaker before fully dedicating herself to literature. Ekman has written a wide range of novels, often exploring themes related to social dynamics and the mysteries of human life. Her work is characterized by deep psychological analysis and a keen eye for the environment, with nature often playing a prominent role. She has received numerous awards, including the prestigious Litteris et Artibus medal and the August Prize. Ekman’s ability to weave complex stories with rich descriptions and profound characters makes her a unique voice in Scandinavian literature.

Weight 265 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm