Breng mij weer tot leven

Ekman, Kersten. [Translated by Senders, Mariyet – Keuls, Mats]. Breng mij weer tot leven. (Original Title: Gör mig levande igen). Amsterdam: Bert Bakker, 1997. 451 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 15 cm. x 23 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 7112 SKU: SKU-2696 Category:

Nederlands

Breng mij weer tot leven is een rijke en veelkleurige roman van Kerstin Ekman, de schrijfster van ‘Zwart water’. Terwijl het millennium ten einde loopt, komen in een voorstad van Stockholm zeven vrouwen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden regelmatig samen om hun zorgen te bespreken over de verwarrende en onvoorspelbare tijd waarin ze leven. Ze voelen zich bedreigd en proberen het kwaad in de wereld te bezweren tijdens hun vurige en levendige gesprekken. Echter, wanneer het kwaad hun eigen leven binnensluipt, gebeurt dit zo geruisloos en geraffineerd dat ze het niet herkennen.

Na ‘Zwart water’ en ‘De dwaas’ presenteert Ekman een briljante roman met een vrouwelijke (niet feministische!) kijk op de wereld aan het einde van deze eeuw. Regelmatig komen zeven vrouwen van overwegend hogere leeftijd in een voorstad van Stockholm bijeen om, niet bewust van het binnendringende kwaad, de beangstigende en onrustgevende tekenen des tijds al redenerend te bestrijden. Een centrale rol speelt telkens een romantrilogie van de arbeidersschrijver Eyvind Johnson (1900-1976, Nobelprijs 1974, nauwelijks in het Nederlands vertaald). Een gevaarlijke onderstroom in de roman vormt het spoorloos verdwijnen van een meisje en een lid van de groep. In deze veelzijdige, grillige en geraffineerde roman van hoog literair niveau wordt de lezer blootgesteld aan een behoorlijke portie ironie, maatschappijkritiek, verrassend taalgebruik en originaliteit. Uitstekende vertaling.

Kerstin Ekman (1933) is een van de meest prominente Zweedse auteurs. Haar werk wordt gekenmerkt door diepgaande maatschappelijke observaties en een rijke literaire stijl. Ekman begon haar carrière als misdaadschrijfster maar heeft zich ontwikkeld tot een auteur van literaire romans die vaak gaan over de complexiteit van de menselijke natuur en de samenleving. Ze heeft verschillende prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder de Augustprijs, en is lid van de Zweedse Academie. Haar werk wordt geprezen om de manier waarop ze de innerlijke levens van haar personages verkent en de spanning tussen het individu en de samenleving.

English

Breng mij weer tot leven (Bring Me to Life Again) is a rich and multi-faceted novel by Kerstin Ekman, the author of ‘Blackwater’. As the millennium draws to a close, seven women of diverse ages and backgrounds regularly meet in a suburb of Stockholm to express their anxieties about the confusing and unpredictable times they live in. They feel threatened and hope to ward off evil in the world during their fervent and lively discussions. However, when evil quietly and subtly infiltrates their own lives, they fail to recognize it.

After ‘Blackwater’ and ‘The Fool’, Ekman presents a brilliant novel with a feminine (not feminist!) perspective on the world at the end of this century. Regularly, seven women, mostly of advanced age, gather in a suburb of Stockholm to combat, through reasoning, the frightening and disturbing signs of the times, unaware of the creeping evil. A central role is played by a trilogy of novels by the worker-writer Eyvind Johnson (1900-1976, Nobel Prize 1974, hardly translated into Dutch). A dangerous undercurrent in the novel is the mysterious disappearance of a girl and a member of the group. In this multifaceted, capricious, and refined novel of high literary quality, the reader is exposed to a considerable dose of irony, social criticism, surprising language use, and originality. Excellent translation.

Kerstin Ekman (1933) is one of Sweden’s most prominent authors. Her work is characterized by profound social observations and a rich literary style. Ekman began her career as a crime writer but has evolved into an author of literary novels that often explore the complexities of human nature and society. She has won several prestigious awards, including the August Prize, and is a member of the Swedish Academy. Her work is praised for its exploration of the inner lives of her characters and the tension between the individual and society.

Dimensions 23 × 15 cm