Rumoer

Strauss, Botho. [Translated by Gielkens, Jan – Naaijkens, Ton]. Rumoer. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. 187 pages. Volumes: 1 volume. Series: Grote ABC. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 6652 SKU: SKU-4058 Category:

Nederlands:

Rumoer van Botho Strauss, vertaald door Jan Gielkens en Ton Naaijkens, is een maatschappijkritische roman die de innerlijke en uiterlijke verwikkelingen van een 40-jarige man in Berlijn onderzoekt. De roman weerspiegelt Strauss’ scherpe observaties en kritische blik op de hedendaagse maatschappij, zoals eerder te zien in zijn werk Paare, Passanten, dat bestaat uit een mozaïek van waarnemingen, notities en beschouwingen.

Het verhaal draait om een man die werkzaam is op een informatiekantoor, maar zijn werk biedt hem geen voldoening. Hij heeft voortdurend conflicten met zijn chef, wat leidt tot een gespannen werkrelatie. Deze professionele frustraties worden verder gecompliceerd door zijn complexe relatie met zijn dochter, die gekenmerkt wordt door een haat-liefde dynamiek. Het verleden, dat hij nooit volledig heeft verwerkt, blijft hem achtervolgen en draagt bij aan zijn geestelijke instorting.

De roman volgt de man door zijn psychologische en emotionele neergang, die uiteindelijk leidt tot zijn arrestatie en gevangenschap. Ironisch genoeg is het zijn chef, met wie hij altijd op gespannen voet stond, die hem uiteindelijk helpt zijn vrijheid terug te krijgen. Deze wending benadrukt de ironie en tragiek van zijn situatie, terwijl het ook de verwoestende impact van onopgeloste persoonlijke en professionele conflicten blootlegt.

Strauss’ schrijfstijl is scherp en beklemmend, met een intense focus op de verloedering van de menselijke geest. Zijn personages zijn vaak gevangen in een web van sociale verwachtingen en persoonlijke verlangens, en Rumoer is daarop geen uitzondering. De roman biedt een diepgaande en vaak verontrustende kijk op de strijd van een individu tegen de maatschappelijke en persoonlijke krachten die zijn leven beheersen.

Botho Strauss, geboren in 1944 in Naumburg, is een prominente Duitse schrijver en toneelschrijver. Hij staat bekend om zijn kritische en vaak pessimistische kijk op de moderne maatschappij. Strauss’ werk omvat toneelstukken, verhalen en romans, en hij heeft een reputatie opgebouwd als een scherpzinnig waarnemer van de menselijke conditie. Zijn werken, waaronder Rumoer, worden geprezen om hun diepgang en de manier waarop ze de complexiteit van menselijke relaties en sociale structuren blootleggen. Strauss’ invloed op de Duitse literatuur en theater is aanzienlijk, en zijn werk blijft relevant in de hedendaagse culturele context.

English:

Rumoer (Noise) by Botho Strauss, translated into Dutch by Jan Gielkens and Ton Naaijkens, is a socially critical novel that delves into the inner and outer turmoil of a 40-year-old man in Berlin. The novel reflects Strauss’ keen observations and critical view of contemporary society, as previously seen in his work Paare, Passanten, which consists of a mosaic of observations, notes, and reflections.

The story centers around a man working at an information office, where he finds no satisfaction in his job. He frequently clashes with his boss, leading to a strained work relationship. These professional frustrations are further complicated by his complex relationship with his daughter, characterized by a love-hate dynamic. His unresolved past haunts him, contributing to his mental breakdown.

The novel follows the man through his psychological and emotional decline, eventually leading to his arrest and imprisonment. Ironically, it is his boss, with whom he always had a tense relationship, who ultimately helps him regain his freedom. This twist emphasizes the irony and tragedy of his situation, while also highlighting the devastating impact of unresolved personal and professional conflicts.

Strauss’ writing style is sharp and intense, with a strong focus on the deterioration of the human spirit. His characters are often trapped in a web of social expectations and personal desires, and Rumoer is no exception. The novel provides a deep and often disturbing look at one individual’s struggle against the societal and personal forces that dominate his life.

Botho Strauss, born in 1944 in Naumburg, is a prominent German writer and playwright. He is known for his critical and often pessimistic view of modern society. Strauss’ work includes plays, stories, and novels, and he has built a reputation as a keen observer of the human condition. His works, including Rumoer, are praised for their depth and the way they expose the complexities of human relationships and social structures. Strauss’ influence on German literature and theater is significant, and his work remains relevant in the contemporary cultural context.

Dimensions 20 × 12,5 cm