Het martyrium

Canetti, Elias. [Translated by Hamelink, Jacques]. Het martyrium. (Original Title: Die Blendung). Areopagus, 2001. 644 pages. 1 Volume. Series: Bibliotheek van de twintigste eeuw. Seventh Edition. 15 cm. x 22,5 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

isbn10: 905108448X

isbn13: 9789051084481

9,50

In stock

Product ID: 6548 SKU: SKU-0214 Category:

Nederlands:

“Het martyrium” is de Nederlandse vertaling van “Die Blendung” door Elias Canetti, vertaald door Jacques Hamelink. Deze zevende editie werd uitgegeven door Areopagus in 2001 als onderdeel van de reeks “Bibliotheek van de twintigste eeuw”. Het boek omvat 644 pagina’s en meet 15 cm x 22,5 cm. Het is uitgevoerd als een hardcover met stofomslag en verkeert in uitstekende staat.

Een kamergeleerde die eigenlijk alleen in zijn reusachtige privébibliotheek kan leven, krijgt te maken met de buitenwereld, die zijn eenzelvigheid niet verdraagt. Zijn huishoudster weet hem zelfs een huwelijk met haarzelf in de maag te splitsen. Maar zijn verstand weet het antwoord: een sluipende, maar onontkoombare en fatale verbijstering.

Jacques Hamelink maakte een uitstekende vertaling van Canetti’s “Die Blendung” uit 1935. Hoofdpersoon Peter Kien is een geniale sinoloog en bibliothecaris. Hij leeft geïsoleerd van de wereld, tot hij trouwt met zijn huishoudster. Spoedig daarna staat Kien op straat. In het tweede gedeelte zien we Kien proberen zich in de bewoonde wereld overeind te houden, maar de zonderlinge geleerde dreigt gek te worden. In het derde gedeelte komt Kiens broer Georg, een beroemde psychiater, orde op zaken stellen. Hij zorgt ervoor dat Kien uiteindelijk weer alleen in zijn appartement zit met al zijn boeken en manuscripten. De beginsituatie lijkt hersteld. Maar als Georg vertrokken is, steekt Kien zijn bibliotheek en zichzelf in brand. Boeiend en bizar. Canetti (Nobelprijs 1981) werd ook bekend als massapsycholoog en -socioloog; ook zijn autobiografie vond veel waardering.

English:

“Het martyrium” (Auto-da-Fé) is the Dutch translation of “Die Blendung” by Elias Canetti, translated by Jacques Hamelink. This seventh edition was published by Areopagus in 2001 as part of the “Library of the Twentieth Century” series. The book comprises 644 pages and measures 15 cm x 22.5 cm. It is presented as a hardcover with a dust jacket and is in fine condition.

A reclusive scholar who can only live in his enormous private library is forced to deal with the outside world, which cannot tolerate his solitude. His housekeeper even manages to coerce him into marrying her. However, his intellect responds with creeping, inevitable, and fatal bewilderment.

Jacques Hamelink provided an excellent translation of Canetti’s “Die Blendung” from 1935. The protagonist, Peter Kien, is a brilliant sinologist and librarian who lives isolated from the world until he marries his housekeeper. Soon after, Kien finds himself out on the street. In the second part, we see Kien trying to survive in the inhabited world, but the eccentric scholar is on the verge of madness. In the third part, Kien’s brother Georg, a famous psychiatrist, comes to set things right. He ensures that Kien eventually sits alone in his apartment again with all his books and manuscripts. The initial situation seems restored. But after Georg leaves, Kien sets fire to his library and himself. Fascinating and bizarre. Canetti (Nobel Prize 1981) was also known as a mass psychologist and sociologist; his autobiography also received much acclaim.

Dimensions 22,5 × 15 cm
isbn10

905108448X

isbn13

9789051084481