Tot ziens en bedankt voor de vis

Adams, Douglas. Tot ziens en bedankt voor de vis. (Original Title: So long and thanks for all the fish). Baarn: De Fontein, 1995. 144 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Fontein SF. Second Edition. 13 cm. x 19,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

9,50

In stock

Product ID: 6473 SKU: SKU-2305 Category:

Nederlands:

“Tot ziens en bedankt voor de vis” is het vierde deel van de serie over het transgalaktisch handboek, een sf-parodie. De hoofdpersoon Arthur Dent lift door het heelal en strandt onverwacht op aarde, hoewel deze eerder voor zijn ogen vernietigd was. Hij wordt verliefd op Fenchurch, een meisje dat dezelfde vreemde herinnering heeft. Samen proberen ze het mysterie van de herstelde aarde te ontrafelen.

Adams’ kenmerkende kolderieke stijl zorgt voor ontspannen leesplezier met verrassende wendingen. Hoewel dit deel minder origineel en fris lijkt dan de eerste succesvolle delen, blijft de humor scherp en de situaties absurd. De losse eindjes beloven genoeg om uit te kijken naar het volgende deel.

Deze roman blijft trouw aan de humoristische en absurde stijl van Douglas Adams. Terwijl Arthur en Fenchurch de mysteries proberen te ontrafelen, blijft de roman doordrongen van een kolderieke charme. Ondanks dat de originaliteit wat afneemt, biedt het boek nog steeds een leuke leeservaring met verrassende plotwendingen en herkenbare humor. Het is een kostelijke parodie op science fiction, mens, heelal en de rest, wat fans van Adams zeker zullen waarderen.

Douglas Adams (1952-2001) was een Britse schrijver en komiek, bekend om zijn werk in de sciencefiction en humoristische literatuur. Hij brak door met “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, wat begon als een radioserie en later werd uitgebracht als een serie boeken, een televisieserie, toneelstukken en een film. Adams staat bekend om zijn scherpe humor, inventieve verhaallijnen en satirische kijk op de samenleving. Zijn werk heeft wereldwijd een grote invloed gehad en blijft geliefd bij vele generaties lezers.

English:

“So Long, and Thanks for All the Fish” is the fourth installment in the series about the transgalactic guide, a sci-fi parody. The main character, Arthur Dent, hitchhikes through the universe and unexpectedly finds himself stranded on Earth, even though he witnessed its destruction. He falls in love with Fenchurch, a girl who shares the same strange memory. Together, they try to unravel the mystery of the restored Earth.

Adams’ characteristic whimsical style provides relaxed reading pleasure with surprising twists. Although this part seems less original and fresh than the initial successful installments, the humor remains sharp, and the situations are absurd. The loose ends promise enough to look forward to the next part.

This novel stays true to Douglas Adams’ humorous and absurd style. As Arthur and Fenchurch try to solve the mysteries, the novel remains infused with a whimsical charm. Despite a decrease in originality, the book still offers an enjoyable reading experience with surprising plot twists and recognizable humor. It is a delightful parody of science fiction, humanity, the universe, and everything else, which Adams’ fans will surely appreciate.

Douglas Adams (1952-2001) was a British writer and comedian, known for his work in science fiction and humorous literature. He broke through with “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy,” which started as a radio series and was later released as a series of books, a television series, stage plays, and a film. Adams is known for his sharp humor, inventive storylines, and satirical view of society. His work has had a significant global influence and remains beloved by many generations of readers.

Weight 170 kg
Dimensions 19,5 × 13 cm