Redburn

Melville, Herman. Redburn. (Original Title: Redburn). Bussum: De Boer Maritiem, [publishing date unknown]. Printed by Tulp, Zwolle. 242 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,5 cm. x 21,5 cm.
Condition: Good Plus. Dust jacket damaged. Hardcover with Dust Jacket.

5,00

In stock

Product ID: 5908 SKU: SKU-2749 Category:

Nederlands

Redburn (1849) gaat aan het bekende Moby Dick (1850), de jacht op de witte walvis, vooraf. Het is een relaas in ik-vorm van een scheepsjongen (Melville?) op een zeilschip van New York naar Liverpool en terug. Aanvankelijk lijkt het een reisverhaal, maar naarmate de reis vordert wordt het meer en meer een aanklacht tegen sociale wantoestanden, culminerend in de beschrijving van de behandeling van honderden op het tussendek samengepakte Ierse landverhuizers.

Herman Melville, geboren op 1 augustus 1819 in New York, was een Amerikaanse romanschrijver, dichter en essayist. Hij is vooral bekend om zijn roman Moby-Dick, die tegenwoordig wordt beschouwd als een van de grootste werken van de Amerikaanse literatuur. Melville’s werk wordt gekenmerkt door zijn diepgaande beschrijvingen, rijke symboliek en complexe thema’s zoals de strijd tussen goed en kwaad, de zoektocht naar kennis, en de natuur van het menselijk bestaan. Naast Redburn en Moby-Dick, omvatten zijn andere bekende werken Typee, Billy Budd, en Bartleby, the Scrivener. Ondanks dat hij tijdens zijn leven niet de erkenning kreeg die hij verdiende, is Melville’s werk na zijn dood steeds meer gewaardeerd en blijft het een belangrijke invloed op de literatuur.

English

Redburn (1849) precedes the famous Moby-Dick (1850), the hunt for the white whale. It is a first-person narrative of a shipboy (possibly Melville) on a sailing ship from New York to Liverpool and back. Initially, it seems like a travelogue, but as the journey progresses, it becomes more and more an indictment of social injustices, culminating in the description of the treatment of hundreds of Irish emigrants packed into the steerage.

Herman Melville, born on August 1, 1819, in New York, was an American novelist, poet, and essayist. He is best known for his novel Moby-Dick, which is now considered one of the greatest works of American literature. Melville’s work is characterized by its deep descriptions, rich symbolism, and complex themes such as the struggle between good and evil, the quest for knowledge, and the nature of human existence. In addition to Redburn and Moby-Dick, his other notable works include Typee, Billy Budd, and Bartleby, the Scrivener. Although he did not receive the recognition he deserved during his lifetime, Melville’s work has been increasingly appreciated posthumously and remains a significant influence on literature.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm