Onoverwinnelijk

Faulkner, William. [Translated by Vandenbergh, John]. Onoverwinnelijk. (Original Title: The Unvanquished). Utrecht: A.w. Bruno & Zoon, 1964. Printed by Bosch, Utrecht. 192 pages. 1 Volume. Series: Grote Beren. [First Dutch Language Edition]. 13,5  x 20  Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

3,50

In stock

Product ID: 5899 SKU: SKU-2724 Category:

Nederlands

Dit verhaal, dat speelt tegen de achtergrond van de chaos die de Amerikaanse Burgeroorlog heeft achtergelaten en waarin de jonge Bayard Sartoris, opgevoed om te doden, de wijsheid vindt om de vijand ongewapend tegemoet te treden, is een van de sterkste die Faulkner geschreven heeft. Het vormt de sleutel tot veel andere van zijn boeken en illustreert zijn credo: “De mens is sterk. Niets – oorlog, verdriet, wanhoop, vertwijfeling – kan langer duren dan de mens zelf. De mens zal zegevieren over al zijn angsten, vooropgesteld dat hij de moeite zal nemen recht op zijn eigen voeten te staan in de overtuiging dat er hoop is, kracht en standvastigheid.”

Zeven verhalen over de ervaringen van de jonge Bayard Sartoris en zijn gegoede blanke familie in het zuiden van de Verenigde Staten, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 1861-1865.

William Faulkner, geboren op 25 september 1897 in New Albany, Mississippi, was een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de 20e eeuw. Zijn werk wordt gekenmerkt door complexe verhaallijnen, diepgaande karakterstudies en een unieke vertelstijl. Faulkner ontving de Nobelprijs voor Literatuur in 1949 en wordt vaak geprezen voor zijn bijdrage aan de moderne literatuur. Naast “The Unvanquished” omvatten zijn bekendste werken “The Sound and the Fury,” “As I Lay Dying,” en “Light in August.” Faulkner’s romans en korte verhalen verkennen vaak thema’s van het Zuiden van de Verenigde Staten, inclusief de gevolgen van de burgeroorlog, ras, en identiteit. Hij overleed op 6 juli 1962, maar zijn invloed op de literatuur blijft sterk.

English

This story, set against the backdrop of the chaos left by the American Civil War and in which young Bayard Sartoris, raised to kill, finds the wisdom to confront the enemy unarmed, is one of the strongest Faulkner has written. It serves as a key to many of his other books and illustrates his credo: “Man is strong. Nothing – war, grief, despair, desperation – can last longer than man himself. Man will prevail over all his fears, provided he takes the trouble to stand on his own feet in the belief that there is hope, strength, and endurance.”

Seven stories about the experiences of young Bayard Sartoris and his affluent white family in the southern United States during the American Civil War 1861-1865.

William Faulkner, born on September 25, 1897, in New Albany, Mississippi, was one of the most important American writers of the 20th century. His work is characterized by complex narratives, deep character studies, and a unique storytelling style. Faulkner received the Nobel Prize for Literature in 1949 and is often praised for his contribution to modern literature. In addition to “The Unvanquished,” his best-known works include “The Sound and the Fury,” “As I Lay Dying,” and “Light in August.” Faulkner’s novels and short stories often explore themes of the American South, including the aftermath of the Civil War, race, and identity. He died on July 6, 1962, but his influence on literature remains strong.

Dimensions 20 × 13,5 cm