Het geschonden geweten

Greene, Graham. Het geschonden geweten. Amsterdam: Contact, 1973. 236 pages. Volumes: 1 volume. 16th Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

4,50

In stock

Product ID: 5884 SKU: SKU-2317 Category:

Nederlands:

Plaats van handeling is Mexico. De machthebbers van het land hebben de kerk verboden. Priesters werden verdreven of vermoord. Met uitzondering van één. Deze priester, die zich toen jaar lang in wouden of moerassen wist te verbergen, is de hoofdpersoon van dit boek. Opgejaagd door enerzijds zijn vervolgers, en anderzijds zijn eigen zwakheden – men noemt hem de whiskypriester – komt hij tot een resoluut besluit.

In een Zuid-Amerikaans land is na een ‘rode’ revolutie het geloof verboden; priesters zijn tot verraders verklaard die onmiddellijk gedood moeten worden. De hoofdpersonen in dit beroemde verhaal zijn een dranklustige priester, die voortdurend op de vlucht is, maar toch de arme gelovigen die hem nodig hebben wil helpen, en een luitenant die hem koste wat kost te pakken wil krijgen. Maar er zijn vele anderen die meeleven en in hun dilemma’s over plichtsgevoel en lijfsbehoud, principes en medemenselijkheid verstrikt raken. Deze roman uit 1940 – kort geleden gekozen tot een van de honderd beste Engelse romans van 1923 tot nu – heeft niets ingeboet aan leesbaarheid, wijsheid en menselijkheid en de probleemstelling is in deze tijd nog minstens even boeiend en belangrijk.

Graham Greene (1904-1991) was een van de meest gevierde Britse schrijvers van de 20e eeuw. Hij schreef romans, korte verhalen, toneelstukken en essays. Greene’s werk staat bekend om zijn diepgaande exploratie van morele en politieke kwesties, vaak geplaatst in exotische locaties. Zijn boeken, waaronder “The Power and the Glory” (oorspronkelijke Engelse titel van “Het geschonden geweten”), zijn nog steeds relevant en populair vanwege hun complexe karakters en universele thema’s.

English:

The setting is Mexico. The country’s rulers have banned the church. Priests were driven out or murdered, with one exception. This priest, who managed to hide in the forests or swamps for years, is the main character of this book. Hounded by his pursuers on one side and his own weaknesses on the other – he is known as the whisky priest – he comes to a resolute decision.

In a South American country, following a ‘red’ revolution, religion is banned; priests are declared traitors who must be killed immediately. The main characters in this famous story are a liquor-loving priest who is constantly on the run but still tries to help the poor faithful who need him, and a lieutenant who is determined to capture him at all costs. But there are many others who are involved and caught in their dilemmas about duty and self-preservation, principles and humanity. This novel from 1940 – recently chosen as one of the hundred best English novels from 1923 to the present – has not lost any of its readability, wisdom, and humanity, and its issues are still just as engaging and important today.

Graham Greene (1904-1991) was one of the most celebrated British writers of the 20th century. He wrote novels, short stories, plays, and essays. Greene’s work is known for its deep exploration of moral and political issues, often set in exotic locations. His books, including “The Power and the Glory” (original English title of “Het geschonden geweten”), remain relevant and popular due to their complex characters and universal themes.

Dimensions 20 × 12,5 cm